Blijf op de hoogte


Lichte daling van de inflatie in België in het derde kwartaal 2017

Het Prijzenobservatorium stelt zijn verslag van het derde kwartaal 2017 voor. In het derde kwartaal 2017 is de totale inflatie in België verder afgenomen wat te wijten is aan een sterke daling van het prijsstijgingstempo voor energieproducten. De totale inflatie in onze voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is licht versneld, maar blijft lager dan in België.

Opnieuw een vertraging van de inflatie voor energieproducten

In het derde kwartaal 2017 was de inflatie voor energieproducten nog steeds positief, maar in mindere mate dan in het voorgaande kwartaal (gemiddeld +5,8 % tegenover +9,3 % in het tweede kwartaal 2017).

  • Voor motorbrandstoffen en huisbrandolie bedroeg de prijsstijging op jaarbasis respectievelijk gemiddeld 7,1 % en 9,7 % (tegenover respectievelijk 9,7 % en 14,7 % in het voorgaande kwartaal) door de iets minder uitgesproken stijging van de gemiddelde olieprijs op jaarbasis (+7,0 % in euro tegenover +12,5 % in het tweede kwartaal 2017).
  • De consumptieprijzen voor elektriciteit op jaarbasis zijn met gemiddeld 3,9 % gestegen in het derde kwartaal 2017 (tegenover 6,8 % in het voorgaande kwartaal). Die vertraging van de inflatie is voornamelijk te wijten aan de verdwijning van de opwaartse impact op de inflatie gelinkt aan de afschaffing van gratis kWh in Vlaanderen sinds mei 2016 en aan de daling van het prijsstijgingstempo van de zuivere energiecomponent. De inflatie van elektriciteit blijft hoog wat voornamelijk het gevolg is van de stijging van de distributietarieven (gemiddeld +9,4 %) en van de kost van de zuivere energiecomponent (+6,6 %).
  • De consumptieprijs voor natuurlijk gas is met 1,5 % gestegen op jaarbasis, tegenover +7,3 % in het vorige kwartaal, voornamelijk door de minder sterke prijsstijging van de energiecomponent op jaarbasis (+2,5 % tegenover +17,6 % in het vorige kwartaal).

De prijsstijging op jaarbasis voor energie kwam gemiddeld lager uit in de buurlanden (+2,7 %) dan in België. Het inflatieverschil voor die productgroep was dus ten nadele van België, voornamelijk door vloeibare brandstoffen, motorbrandstoffen en elektriciteit.

Toename van de inflatie voor bewerkte levensmiddelen

Voor het derde kwartaal 2017 zijn de prijzen voor voedingsgrondstoffen toegenomen met gemiddeld 12,2 % op jaarbasis. De bewerkte levensmiddelen (tabak inbegrepen) waren 2,5 % duurder in de winkel, wat dus een hoger inflatieniveau is dan in het vorige kwartaal (+1,9 %).

Die versnelling is te wijten aan de sterke stijging van de inflatie van zuivelproducten (voornamelijk door de stijging van de inflatie voor kaas, melk en eieren), en in mindere mate ook alcoholhoudende dranken (voornamelijk door wijn) en oliën en vetten (scherpe stijging van de inflatie voor boter). De inflatie van boter in België is sterk gestegen van 0,5 % in het derde kwartaal 2016 naar 21,0 % het afgelopen kwartaal wat te wijten is aan het prijsverloop van boter op de wereldmarkt die tussen april 2016 en september 2017 verdubbeld is.

Tabak heeft opnieuw voor de helft bijgedragen aan de inflatie van bewerkte voedingsmiddelen in België, deels door de stijging van de accijnzen op 1 januari 2017.

In onze voornaamste buurlanden versnelde ook de inflatie voor bewerkte levensmiddelen (gemiddeld 2,5 % tegenover 1,8 % in het vorige kwartaal). Laat men tabak en alcoholhoudende dranken buiten beschouwing, dan zijn de prijzen van de bewerkte levensmiddelen in de buurlanden gestegen met gemiddeld 2,7 %, tegenover slechts +1,7 % in België.

Focus op de marktwerking van de bierproducerende sector in België

Het Prijzenobservatorium heeft een verkennende studie gemaakt over de marktwerking van de bierproducerende sector in België onder andere omwille van de sterkere stijging van de consumptieprijzen van bier in België dan in de buurlanden. Tussen januari 2010 en augustus 2017 heeft de Belgische consument 23,5 % meer betaald voor bier tegenover respectievelijk 15,0 %, 13,1 % en 7,9 % in Frankrijk, in Nederland en in Duitsland. Dat wordt onder andere verklaard door de stijging van de accijnzen op bier en door de stijging van de producentenprijzen in België. Uit de analyse blijkt dat de Belgische producentenprijzen van bier sterker gestegen zijn dan de Europese producentenprijzen en die in de voornaamste buurlanden (met uitzondering van Nederland), vooral tijdens de periode 2013-2017 (met een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2,8 % in België tegenover 1,7 % in de eurozone).

Met een brutobedrijfsmarge van gemiddeld 22,1 % tussen 2010 en 2015 is de rendabiliteit van de sector hoger in vergelijking met de buurlanden en in vergelijking met andere voedings- en drankensectoren in België. De brouwerijsector is in België geconcentreerd rond enkele hoofdspelers, waarvan er een dominant is, en dat ondanks de recente opkomst van verschillende brouwerijen. De hoofdspeler in de sector beïnvloedt in grote mate de prestaties van de sector, zowel op het vlak van rendabiliteit als van export. De aanhoudende stijging van de sectoromzet (+26,8 % tussen 2010 en 2015) is te wijten aan een sterke exportdynamiek (die toenam met 62 % tussen 2010 en 2015), waarbij de bestemmingen buiten de EU-28 belangrijker worden. 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel