Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 06 februari, 2018 bericht


Is uw kerstcadeau al stuk of werkt het niet meer?

Ga na of u recht hebt op de wettelijke garantie

Smartphones, spelconsoles, kleding,... de kerstman heeft u de afgelopen weken wellicht verwend met cadeautjes onder de kerstboom. Maar misschien hebt u pech omdat uw geschenk een probleem heeft of defect blijkt te zijn.

Gelukkig heeft u met de wettelijke garantie twee jaar lang gratis herstelling, vervanging of terugbetaling van het defecte product. Veel consumenten kennen hun rechten op dat vlak nog niet voldoende of ondervinden problemen bij de correcte uitoefening van hun recht op wettelijke garantie.

Zo ontving de FOD Economie de voorbije twee jaren meer dan 1.200 klachten over de wettelijke garantie. Deze klachten gaan vooral over de weigering van de verkoper om de wettelijke garantie toe te passen, over aanslepende oplossingen, over meningsverschillen over de voorgestelde oplossing of over kosten die de verkoper wil aanrekenen.

De 3 principes van de wettelijke garantie

  1. De wettelijke garantie dekt elk defect dat zich binnen 2 jaar na levering voordoet. Gedurende de eerste 6 maanden heeft de consument er automatisch recht op, tenzij de verkoper kan bewijzen dat de consument het defect zelf heeft veroorzaakt. Na de eerste 6 maanden kan de verkoper aan de consument vragen om aan te tonen dat het defect al bestond op het moment van levering.
  2. Afhankelijk van de aard van het defect heeft de consument recht op gratis herstelling of vervanging van het product. Als dat niet mogelijk is, heeft de consument het recht een prijsvermindering of terugbetaling te eisen.
  3. In alle gevallen is de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie.

Tips voor het uitoefenen van uw rechten

  1. Vraag de verkoper bij de aankoop altijd om een kassabon of factuur met vermelding van de aankoopdatum.
  2. Als u een defect opmerkt, meld dit dan zo snel mogelijk bij de verkoper van het product. Hij - en niet de fabrikant - is verantwoordelijk voor de toepassing van de garantie. Doe dit indien nodig schriftelijk.
  3. Als u niet tot een oplossing komt met de verkoper, kunt u contact opnemen met de Consumentenombudsdienst of het Meldpunt van de FOD Economie.
270746 newsroom%20garantie%20infographie%20nl 900ead original 1517222423

Contactinformatie

Contactpersonen
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel