Blijf op de hoogte


Forse toename van de inflatie in België in het eerste kwartaal 2017

Het Prijzenobservatorium stelt zijn verslag van het eerste kwartaal 2017 voor. De totale inflatie in België is fors toegenomen, voornamelijk door de inflatieversnelling voor energie. De totale inflatie in onze belangrijkste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is ook toegenomen, maar bleef op een lager niveau dan in België.

In het eerste kwartaal 2017 is de totale inflatie in België sterk gestegen en bedroeg gemiddeld 3 % (tegenover 2 % in het voorgaande kwartaal).

Deze forse toename van de inflatie wordt voornamelijk verklaard door de sterke prijsstijging voor energie, zowel voor brandstoffen voor wegvervoer en huisbrandolie als voor elektriciteit. De inflatie voor aardgas was meer gematigd.

Peter Van Herreweghe, adviseur-generaal bij het Prijzenobservatorium

De totale inflatie in onze belangrijkste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is ook toegenomen in het eerste kwartaal 2017 (1,7 % tegenover 0,8 % in het vorige kwartaal), maar blijft dus lager dan die van België.

Het inflatieverschil in het nadeel van België werd zelfs groter en is voornamelijk het gevolg van een hogere inflatie voor energie in België. Het afgelopen kwartaal bleef de onderliggende inflatie in de buurlanden daarentegen stabiel, maar vertraagde in België.

Peter Van Herreweghe, adviseur-generaal bij het Prijzenobservatorium

Sterke prijsstijging voor energie

De energiedragers kenden een sterke inflatie van gemiddeld 18,4 % in het eerste kwartaal 2017, tegenover 5,2 % in het vierde kwartaal 2016.

  • Voor brandstoffen voor wegvervoer en huisbrandolie bedroeg de prijsstijging op jaarbasis respectievelijk 19,2 % en 43,8 %, door de sterke stijging van de olieprijs (+63,1 % op jaarbasis).
  • De consumptieprijzen voor elektriciteit zijn in het eerste kwartaal 2017 met gemiddeld 17,0 % gestegen op jaarbasis. Deze hoge inflatie voor elektriciteit is voornamelijk het gevolg van de afschaffing van gratis elektriciteit in Vlaanderen, de stijging van de andere taksen (voornamelijk de bijdrage Energiefonds in Vlaanderen) en, in mindere mate, de toename van de distributietarieven (gemiddeld +7,5 %) en de kost van de pure energiecomponent (gemiddeld +4,6 %).
  • De consumptieprijs voor aardgas is op jaarbasis minder sterk gestegen namelijk met 2,0 % vooral door de toename van de kost van de energiecomponent (+7,8 % tegenover -12,7 % in het vorige kwartaal).

De prijsstijging voor energie was meer gematigd in de buurlanden (+7,4 %). Het inflatieverschil voor deze productgroep was dus ten nadele van België, voornamelijk door elektriciteit en huisbrandolie en, in veel mindere mate, door de brandstoffen voor wegvervoer en gas.

Beperkte prijsstijging voor bewerkte levensmiddelen en stabilisatie van de inflatie voor onbewerkte levensmiddelen en diensten

In het eerste kwartaal 2017 zijn de grondstoffenprijzen voor levensmiddelen toegenomen met gemiddeld 8,2 % op jaarbasis. De bewerkte levensmiddelen (tabak inbegrepen) waren 1,6 % duurder in de winkels, d.w.z. een lager inflatieniveau dan in het vorige kwartaal (+2,7 %). Deze terugval van de inflatie kan toegeschreven worden aan de sterke vertraging van het prijsstijgingstempo van de alcoholhoudende dranken en de alcoholvrije dranken, wat voornamelijk het gevolg is van het verdwijnen van de opwaartse impact van de accijnsverhoging op alcoholische dranken en van de gezondheidstaks op frisdranken in het kader van de taxshift.

In onze belangrijkste buurlanden versnelde de inflatie voor bewerkte levensmiddelen licht (tot 1,0 %), en bleef ze lager dan in België. Vooral tabak (met een inflatie van 5,2 % in België tegenover gemiddeld 2,3 % in de buurlanden) leverde de grootste bijdrage tot het inflatieverschil ten nadele van België.

Het prijsstijgingstempo van onbewerkte levensmiddelen is vrij stabiel gebleven (gemiddeld 2,1 %) vooral omwille van de versnelling van de inflatie voor groenten (6,6 % , onder andere als gevolg van een beperkte aanvoer vanuit Zuid-Europese landen wegens slechte weersomstandigheden), die gecompenseerd werd door een vertraging van de inflatie voor fruit (-1,8 % ) en vlees (0,3 %).

In de belangrijkste buurlanden versnelde de inflatie voor onbewerkte levensmiddelen sterk, van gemiddeld 1,4 % in het voorgaande kwartaal naar 4,0 % in het eerste kwartaal 2017.

De inflatie voor diensten is onveranderd gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal (1,8 %). Deze stabilisering van de inflatie wordt vooral toegeschreven aan de vertraging van de inflatie voor communicatie (van 4,9 % naar 4,1 %) en voor reizen (van -0,3 % naar -1,3 %, vooral omdat de paasvakantie dit jaar volledig in april viel terwijl dit deels in maart was in 2016), die gecompenseerd werd door de versnelling van de inflatie voor de overige diensten (van 1,5 % naar 1,9 %, onder andere omwille van de verhoging van het remgeld voor tandartsen in januari 2017, als er geen preventief onderzoek werd uitgevoerd in het vorige jaar). In de buurlanden daalde de inflatie voor diensten licht en bedroeg gemiddeld 1,0 % dit kwartaal en ligt dus lager dan in België.

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel