Blijf op de hoogte


Belgische speelpleinen scoren goed op veiligheid

Slechts bij 1 op de 10 speelpleinen werden in 2016 tekortkomingen vastgesteld

Vorig jaar controleerde de FOD Economie 751 binnen- en buitenspeeltuinen. In totaal werden 80 waarschuwingen gegeven voor tekortkomingen en werden 3 boetes opgesteld.

Ouders en grootouders kunnen kinderen met een gerust hart laten spelen op Belgische speelpleinen. Net als vorige jaren bleken 9 op de 10 gecontroleerde speelpleinen veilig en bracht het merendeel van de speelpleinen met tekortkomingen de situatie snel in orde.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

Controles 2016: 9 op 10 in orde

In 2016 werden 751 speelterreinen gecontroleerd. Daarbij stelden de controleurs van de FOD Economie 80 waarschuwingen op (11 %). Uit de nacontroles bleek dat de helft van de speelterreinen zich meteen in orde had gesteld, de andere schoten pas bij de nacontrole in actie. In totaal werden 3 boetes opgesteld (er zijn momenteel nog 10 dossiers niet afgerond).

In de volgende tabel staat een overzicht van het aantal controles, waarschuwingen en boetes van de laatste 3 jaar.

Welke tekortkomingen?

De meest vastgestelde tekortkomingen zijn:

  • het ontbreken van risicoanalyses voor het speelterrein of voor de speeltoestellen;
  • het niet kunnen aantonen dat op regelmatige basis nazicht en onderhoud van de toestellen gebeurt;
  • een slechte inplanting van speeltoestellen waardoor de veiligheidsvereisten in verband met zonering en valdemping niet worden gerespecteerd;
  • gevaar voor geknelde vingers, kledij of hoofd aan speeltoestellen.

Wanneer er tekortkomingen worden vastgesteld, krijgen uitbaters eerst een waarschuwing en krijgen ze even de tijd om zich in orde te stellen. Bij ernstige tekortkomingen waarbij het risico op een zwaar ongeval groot is, kan het toestel of speelplein meteen verzegeld worden. Als een uitbater geen gehoor geeft aan een waarschuwing, wordt een repressieve actie gestart: een boete (de hoogste boete tot nu toe was 10.000 euro) of doorverwijzing naar het parket indien de uitbater niet akkoord gaat met de boete.

Aantal gemelde ongevallen

In 2016 ontving de FOD Economie 25 meldingen van ongevallen op speelpleinen (12 meldingen van slachtoffers, meestal de ouders, en 13 van uitbaters). In 2015 werden 21 ongevallen gemeld.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel