Blijf op de hoogte


Identificatie van sectoren met risico op minder efficiënte marktwerking

Het Prijzenobservatorium analyseert de marktwerking in meer dan 600 sectoren van de Belgische economie om die sectoren aan te duiden met een grotere kans op een minder efficiënte marktwerking. Sectoren met een verhoogd risico zijn de productie van frisdranken en van bouwmaterialen, de telecomsector en bepaalde sectoren uit het transport en het verhuur en verschaffen van accommodatie. Ook de rendabiliteit van de verschillende sectoren werd geanalyseerd.  Vervaardiging van bier en van elektronische onderdelen en de activiteiten van notarissen en van advocaten hebben een opvallend hoge winstgevendheid.

Wat is een horizontale screening?

De horizontale sectorscreening analyseert de marksectoren van de Belgische economie op basis van verschillende aspecten van de marktwerking zoals de concentratie, de stabiliteit van de marktaandelen, de winstmarge, de internationale openheid en toetredingsbarrières.

Het doel van deze screening is die sectoren te identificeren die een verhoogde kans op minder efficiënte marktwerking vertonen en daarom extra aandacht verdienen. Lacunes in de markwerking kunnen een weerslag hebben op de concurrentiekracht van de Belgische economie en op het prijzenniveau: vandaar het belang om de marktwerking te onderzoeken. De analyse heeft betrekking op de periode van 2010 tot 2014.

Sectoren met een verhoogde kans op minder efficiënte marktwerking

Bij de verwerkende nijverheid komen verschillende takken uit de productie van bouwmaterialen naar voren uit deze screening zoals de productie van kalk, gips en bakstenen. Eveneens verschillende sectoren uit de afvalverwerking. Ook verschillende deelsectoren van de productie van dranken komen naar voren zoals de vervaardiging van mineraalwater en frisdranken.

Bij de diensten komen verschillende netwerkdiensten naar voren zoals de telecommunicatie en bepaalde transportsectoren. Tevens ook enkele sectoren uit de verhuurbranche, zoals de verhuur van personenwagens, die gekenmerkt wordt door een hoge winstmarge. Ook enkele sectoren van diensten aan personen, zoals industriële wasserijen, en van de groot- en de kleinhandel komen uit de screening naar voren.

De rendabiliteit van de marktsectoren

De wijziging in en het niveau van de rendabiliteit werden geanalyseerd voor de periode 2008-2014. De vervaardiging van geneesmiddelen, de activiteiten van immobiliënkantoren en juridische en boekhoudkundige diensten kennen een opvallende hoge winstgevendheid terwijl de winstgevendheid van de metallurgie en van de groothandel opvallend laag scoort.

Wanneer ook de kosten van het gebruik van kapitaal worden ingerekend, komen de productie van bier en van elektronische onderdelen en de activiteiten van notarissen en van advocaten naar voren als meest rendabele sectoren.

Al deze resultaten vormen echter geen finaal oordeel maar slechts een eerste stap in de analyse. Enkel meer diepgaande sectoranalyses laten toe een grondiger beeld te verkrijgen van hun werking en hun winstgevendheid.  

Basis voor meer gedetailleerde situaties

Het Prijzenobservatorium voert jaarlijks een horizontale screening uit van de sectoren van de Belgische economie. Op basis van deze resultaten voert het Prijzenobservatorium meer gedetailleerde studies uit over de werking van bepaalde bedrijfstakken. De resultaten kunnen ook dienen als informatiebron voor de Belgische Mededingingsautoriteit, en voor de overheid in het algemeen.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel