Blijf op de hoogte


6 op 10 reclames voor winkelkredieten wettelijk niet in orde

Uit een grootschalig onderzoek van de FOD Economie blijken 6 op de 10 reclames voor consumentenkredieten bij winkels of winkelketens niet in orde. Vooral het wettelijk verplichte representatieve voorbeeld laat vaak te wensen over.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie: “Heel wat winkels bieden consumentenkredieten aan en maken er reclame voor. Het is belangrijk dat de informatie in deze reclames duidelijk en correct is, en dat blijkt dus vaak niet het geval. Deze controles blijven een prioriteit voor de FOD Economie.

Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters: “Het mag duidelijk zijn dat we het terugdringen van de overmatige schuldenlast bijzonder serieus nemen. Die schuldenlast is een zwaard van Damocles boven onze economie, onze maatschappij én de financiële sector. De FOD Economie zal dus actie blijven ondernemen tegen die spelers die de regels met de voeten treden en zo onterecht een schaduw werpen over een hele sector.”

Context van het onderzoek

Vorig jaar heeft de Economische Inspectie van de FOD Economie een algemeen onderzoek uitgevoerd bij 137 winkels en winkelketens die consumentenkredieten aanbieden, uit de verschillende sectoren zoals interieur, mode, telecom, elektro, grootdistributie, enzovoort.

Dit onderzoek betrof de naleving van de wettelijke voorschriften over:

 • reclame voor consumentenkrediet,
 • prijsaanduiding van producten en diensten,
 • inschrijving van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
 • verplichte vermeldingen op de website.

Resultaten voor de kredietreclame

Bij 62 % van de gecontroleerde kredietbemiddelaars werden er een of meerdere inbreuken vastgesteld. Hiervoor werden in totaal 118 waarschuwingen en 4 processen-verbaal opgemaakt.

Op het moment van de controle maakten 100 van de 137 kredietbemiddelaars specifiek reclame voor consumentenkrediet. Per gecontroleerde onderneming analyseerde de FOD Economie meerdere reclamevormen, zoals affiches of flyers in de winkel, de reclames op de website, enzovoort. Zo werden er 140 kredietreclames aan de wettelijke bepalingen getoetst: 38 % van deze reclames bleek conform de wettelijke bepalingen te zijn, terwijl 62 % van de reclames in inbreuk waren.

 • Bij 65 kredietreclames ontbrak het representatieve voorbeeld of was het onvolledig (46 % van de kredietreclames),
 • De grootte van het lettertype van bepaalde standaardinformatie van het representatieve voorbeeld was niet in orde bij 47 reclames (34 %)
 • En bij 21 % van de gecontroleerde kredietreclames was de verplichte boodschap “Let op, lenen kost ook geld” niet in orde (30 reclames).
 • Overige inbreuken waren het ontbreken van de hoedanigheid van de adverteerder, inbreuken op de regels over “gratis krediet” of misleidende reclame.
 • Tegen 63 ondernemingen werd een proces-verbaal van waarschuwing en/of een proces-verbaal opgesteld.

In het aanbinden van de strijd tegen overmatige schuldenlast blijven onderzoeken over kredietreclame nodig. Maar de kredietreclame is slechts één factor die overmatige schuldenlast kan veroorzaken: de FOD Economie onderneemt dit jaar ook andere actiepunten, zoals een verscherpt toezicht, bij de kredietgevers, op de kredietwaardigheidsbeoordeling voor een consumentenkrediet.

Andere resultaten

Naast de kredietreclames werden ook de reglementeringen rond prijsaanduiding, de inschrijving in de KBO en verplichte informatie op de website nagekeken.

 • Bij 8 winkels (6 %) waren de prijzen onduidelijk, niet zichtbaar of dubbelzinnig.
 • De inschrijving in KBO bleek niet in orde bij 5 winkels (4 %).
 • Op de websites van 41 winkels (30 %) ontbrak verplichte informatie, zoals het ondernemingsnummer, de contactgegevens en de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel