Blijf op de hoogte


Prijsaanduiding bij bloemenverkopers blijft een pijnpunt

Uit een onderzoek van de FOD Economie bij 425 bloemenverkopers bleek 1 op de 3 niet in orde te zijn met de economische reglementering. Het gros van de overtredingen ging over gebrekkige prijsaanduiding. In totaal werden 96 waarschuwingen gegeven en 34 processen-verbaal opgesteld.

Iedereen koopt weleens een boeketje: voor een verjaardag, voor valentijn, bij ziekte, enzovoort. Een correcte en duidelijk prijsaanduiding helpt de consument en zorgt ervoor dat hij of zij niet voor verrassingen komt te staan aan de kassa. En dat is ook belangrijk voor het vertrouwen van de consument in de handelaar.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

Opzet van het onderzoek

In 2016 voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie een algemeen onderzoek naar de correcte naleving van de economische reglementering door de kleinhandelaars in bloemen, bloemboeketten en bloemstukken. Hoofddoel was nagaan of de bloemenverkopers de prijzen correct en duidelijk aanduiden, maar ook de verplichte informatie op de website en de inschrijving in de Kruispuntbank  van Ondernemingen werden gecontroleerd. In totaal werden 425 controles uitgevoerd: het merendeel (367 of 86,4 %) werd ingesteld bij de traditionele bloemenwinkels, daarnaast werden nog onderzoeken ingesteld op de openbare markten  (37 of 8,7 %) en in shops in ziekenhuizen (21 of 4,9 %).

Resultaten

Bij 129 handelaars (30 %) stelde de Economische Inspectie inbreuken vast op de economische reglementering, hoofzakelijk bij de traditionele bloemisten. De meeste overtredingen  hadden betrekking op de prijsaanduiding: bij 1 op de 5 de gecontroleerde handelaars was de prijsaanduiding problematisch. Vaak ontbreekt een schriftelijk, goed zichtbare en ondubbelzinnige prijs bij de bloemen of boeketten.

Uit de controle van de websites bleek 1 op 6 bloemenverkopers in overtreding, voornamelijk voor het ontbreken of onjuist vermelden van de verplichte informatie zoals het ondernemingsnummer, de contactgegevens en de activiteit van de onderneming.

5 % van de bloemenverkopers was niet in orde met de wettelijk verplichte formaliteiten voor de Kruispuntbank van Ondernemingen: het ging dan vooral om handelaars die niet of onvolledig ingeschreven waren in de Kruispuntbank.

Dit resulteerde in 96 schriftelijke waarschuwingen en 34 processen-verbaal. De ondernemingen waartegen proces-verbaal werd opgesteld, krijgen een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking. Bij niet-betaling maakt de FOD Economie het dossier over aan het bevoegde parket. De boetes kunnen oplopen tot 60.000 euro

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel