Blijf op de hoogte


Recordwaarde aan namaakproducten in beslag genomen in 2016

In 2016 nam de Economische Inspectie van de FOD Economie 432.727 namaakgoederen in beslag, een opmerkelijke stijging met 36% ten opzichte van 2015. Ook de reële verkoopwaarde van die goederen steeg, van 12,3 miljoen euro tot net geen 16 miljoen euro, een absoluut record.

De FOD Economie ontving in 2016 723 meldingen met betrekking tot “Namaak en Piraterij” via meldpunt.belgie.be. Het meldpunt, dat in februari 2016 werd gelanceerd, heeft dus ook op dat vlak al tot zeer goede tips en concrete onderzoeken geleid.

In totaal voerde de FOD Economie 1.200 controles naar namaak uit in 2016. Het gaat dan zowel om gevestigde als ambulante handelszaken, markten, kermissen en beursstanden, maar ook grote opslagplaatsen en loodsen. Ook worden op het internet inbreuken opgespoord. Verkoopswebsites en sociale media worden gemonitord.

Als gevolg van die acties werden 44 processen-verbaal van waarschuwing, 13 processen-verbaal met voorstel tot minnelijke schikking en 177 pro-justitia’s opgesteld.

Het volledige overzicht van de inbeslagnames vindt u in onderstaande tabel:

Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters: “Door specialisatie, ervaring en efficiëntie krijgt de Economische Inspectie van de FOD Economie een steeds beter beeld van de criminele netwerken die instaan voor de productie en verkoop van namaakproducten. Die ervaring zorgt ervoor dat inbeslagnames steeds vaker gebeuren bij de “grote” spelers – de producenten en distributeurs – in plaats van bij de kleine garnalen. Op dit pad willen we verdergaan. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat controleurs van de Economische Inspectie het statuut van officier van gerechtelijke politie zullen krijgen. Daardoor kunnen zij nog meer focussen op de grote misdaadmilieus. De dossiers, die ze tot nu soms moesten overdragen aan de gerechtelijke politie, zullen volledig kunnen worden afgehandeld door de Economische Inspectie, wat de efficiëntie zeker ten goede komt.

Operatie Omonaga

Er vonden ook enkele bijzonder grote – en succesvolle - acties plaats naar grotere netwerken. Het meest in het oog springende voorbeeld was Operatie Omonaga. Hierbij werd een criminele organisatie geviseerd die in tal van domeinen actief was: namaak, maar ook import van illegale tabak en alcohol, en witwaspraktijken.

Deze operatie leidde tot 21 huiszoekingen, 11 arrestaties en 4 personen die onder aanhoudingsmandaat zijn geplaatst. Voor namaak werden enkel en alleen binnen Operatie Omonaga de volgende inbeslagnames gedaan:

  • 62.796 paar namaak Nike-schoenen,
  • 2.946 namaak Hugo Boss T-shirts,
  • 3.083 namaak Philippe Plein T-shirts.

Om dit te vervoeren naar de opslagplaats van de FOD Economie en de producten zo klaar te maken voor vernietiging, waren 8 vrachtwagens nodig.

Sociale media

Het valt op dat het succes van sociale media ook steeds meer malafide personen aantrekt. De sociale media worden steeds populairder om namaakproducten aan te bieden. Namaak via sociale media gaat uitsluitend over luxeproducten: handtassen, schoenen, kledij, ... Er is niet alleen een groot aanbod, maar ook een grote vraag. Sociale media krioelen van tal van al dan niet gesloten groepen waarop je massaal namaak kunt bestellen. Opvallend is dat zowat iedereen, mensen uit alle lagen van de bevolking, zich hiermee bezighouden.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel