Blijf op de hoogte


Efficiënte controles Economische Inspectie: in 1 op 4 gevallen wordt inbreuk vastgesteld

35.196 controles en 23.259 meldingen in 2016

De Economische Inspectie van de FOD Economie deed vorig jaar in totaal 35.196 controles, die leidden tot 4.411 waarschuwingen en 3.829 processen-verbaal. Daarnaast ontving de Economische Inspectie een recordaantal meldingen, namelijk 23.259, als gevolg van het nieuwe meldpunt (meldpunt.belgie.be). Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 dat vandaag gepubliceerd wordt.

In 2016 voerde de Economische Inspectie 35.196 controles uit, dat zijn er ongeveer evenveel als in 2015. Deze controles hebben geleid tot 4.411 waarschuwingen en 3.829 processen-verbaal, met andere woorden in bijna 1 op de 4 controles werden inbreuken vastgesteld. Dat is meer dan vorige jaren, toen er bij 1 op de 5 controles inbreuken waren.

Wim Van Poucke, directeur-generaal van de Economische Inspectie: “Ondanks het feit dat  de Economische Inspectie nog vaak inbreuken vaststelt, houdt de meerderheid van de ondernemingen wel degelijk rekening met de reglementeringen die de consument en de eerlijke concurrentie beschermen. Door analyse en prioritering kunnen we onze strategie focussen op de pijnpunten en de gevallen van fraude en consumentenbedrog. De ontvangen meldingen via het in 2016 opgerichte Meldpunt helpen ons hierbij in aanzienlijke mate, zeker op het vlak van de controle op de onlinehandel.”

44 % meer meldingen, vooral over onlinefraude

De Economische Inspectie ontving 44 % meer meldingen dan in 2015: 23.259 in 2016 ten opzichte van 16.197 een jaar eerder.

De stijging van het aantal meldingen is het gevolg van het succes van meldpunt.belgie.be, een onlineplatform dat in 2016 werd opgericht, waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. Aan de hand van concrete vragen krijgen ze meteen een antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die hen kan verder helpen. Indien het gaat om een nieuw fenomeen, dan wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde instantie die in een antwoord voorziet. Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten en stellen zij indien nodig een onderzoek in.

1. 2.559 websites afgesloten die namaak verkochten

56 % van de internetgebruikers deed in 2016 online aankopen. Om het volledige potentieel van e-commerce te benutten, is het noodzakelijk dat de consumenten vertrouwen hebben in de internethandel. De Economische Inspectie stelt daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat de economische spelregels ook bij e-commerce gerespecteerd worden.

De Economische Inspectie voerde in 2016 3.601 controles uit die betrekking hebben op e-commerce. Er werden 938 waarschuwingen en 250 processen-verbaal opgesteld, vooral omdat verplichte vermeldingen ontbraken (bv. identificatie onderneming, informatie product, …). In het kader van een grootschalige internationale operatie sloot de Economische Inspectie 2.559 websites af die namaak verkochten.

2. Recordaantal controles in voedingssector

In totaal werden 1.912 controles uitgevoerd in de voedingssector, een record, met 379 waarschuwingen en 17 processen-verbaal tot gevolg.

  • Vissector: 201 controles over vissoorten en correcte informatieverstrekking aan de consument leidden tot 28 waarschuwingen en één proces-verbaal.
  • Groenten en fruit: 348 controles met heel wat inbreuken (202 waarschuwingen, 5 processen-verbaal) op verplichte affichering van bepaalde informatie aan de consument (land van oorsprong, variëteit, …)
  • Voorverpakte vleeswaren: specifiek onderzoek met 151 controles op de nieuwe verplichting om de oorsprong van deze producten aan te duiden. De sector bleek, met slechts 34 waarschuwingen, de nieuwe regelgeving al goed te volgen.

3. Verplichte informatie ontbreekt vaak bij winkelkredieten

In 2016 voerde de Economische Inspectie 651 gerichte controles uit op kredietverlening, met 110 waarschuwingen en 94 processen-verbaal tot gevolg. De meeste problemen hebben te maken met niet-correcte kredietreclame (zoals het ontbreken van verplichte standaardinformatie en representatief voorbeeld, gebruik van verboden vermeldingen zoals “gratis krediet”) en onrechtmatige bedingen (zoals een verplichte verzekering bij krediet).

Vorig jaar was er ook een specifiek onderzoek naar winkelkredieten en de reclame ervoor. 140 reclames werden onderzocht en slechts 1 op 3 bleek volledig in orde. De meeste inbreuken hadden ook hier te maken met het ontbreken of onvolledig vermelden van het representatieve voorbeeld, maar ook met het ontbreken van de informatie over de adverteerder en met  de regels over “gratis krediet”.

4. Offertes en bestelbonnen van renovatiebedrijven vaak onvolledig

In 2015 ontving de Economische Inspectie 970 meldingen over problemen met renovaties in de bouwsector. Daarom werd er vorig jaar een algemeen onderzoek in de renovatiesector gehouden bij 297 bedrijven: 200 ondernemingen bleken in overtreding. Vooral de offerte of bestelbon bleek meestal niet in orde.

5. Guidance: duiding bij regelgeving voor ondernemingen

De economische regelgeving is complex en wijzigt regelmatig. Dit maakt het, vooral voor kleine bedrijven, niet altijd gemakkelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. De Economische Inspectie is zich hiervan bewust en lanceerde in 2016 daarom het initiatief “guidance”. Via guidance tracht de Economische Inspectie aan de hand van praktische adviezen, duidelijke voorbeelden en duiding bij regelgeving de handelaars te informeren over hun wettelijke verplichtingen. Op de website van de FOD Economie kunt u ondertussen al zo’n 18 richtlijnen raadplegen, waaronder over de thema’s garantie, elektronische factuur, consumentenkrediet in autosector, auteursrechten bij websites, …

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel