Blijf op de hoogte


Jaarlijks gaan 1,9 miljard euro en 8.800 banen verloren in België door namaak

In de Europese Unie gaan jaarlijks 83 miljard euro en 790 000 banen verloren als gevolg van namaak en piraterij. Dat blijkt uit een reeks studies van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De berekeningen voor ons land wijzen op een geschat omzetverlies van 1,9 miljard euro en een geschat banenverlies van 8.800.

Deze studie becijfert de negatieve effecten van namaak voor de getroffen sectoren. Maar ook voor de consument die namaak koopt, is er een risico. Bij namaakgeneesmiddelen of namaakcosmetica weet men bijvoorbeeld niet wat er inzit, waardoor sommige producten allergische reacties of erger kunnen opwekken bij consumenten. Namaak vermijden is en blijft de boodschap.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

In de EU gaan jaarlijks 83 miljard euro en 790 000 banen verloren als gevolg van namaak en piraterij.

  • 7,4% van de omzet in negen sectoren gaat verloren door namaakproducten.
  • Kleding, cosmetica, speelgoed, sportartikelen, geneesmiddelen en muziek behoren tot de getroffen sectoren.
  • Overheden lopen naar schatting 14,3 miljard euro aan inkomsten mis als gevolg van namaak en piraterij.

Uit een reeks studies die het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) uitvoerde via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten blijkt dat, gemeten over negen sectoren, elk jaar naar schatting ruim 48 miljard euro – 7,4% van de totale omzet – verloren gaat als gevolg van namaakgoederen. Daarnaast verliest de economie van de EU elk jaar nog eens 35 miljard euro door de indirecte effecten van namaak en piraterij in deze sectoren, omdat fabrikanten minder goederen en diensten afnemen van hun leveranciers, waardoor domino-effecten optreden in andere sectoren.

Deze gederfde omzet vertaalt zich in bijna 500 000 banen in de EU die rechtstreeks verloren gaan of niet in deze sectoren worden gecreëerd, omdat legitieme fabrikanten en, in sommige gevallen, de distributeurs van hun producten minder mensen in dienst nemen dan ze zouden hebben gedaan als er geen namaak en piraterij was. Wanneer de doorwerkingseffecten van namaak in andere sectoren in aanmerking worden genomen, blijkt dat elders in de EU-economie nog eens 290 000 banen verloren gaan.

Ook de effecten van namaak op de overheidsfinanciën werden gemeten. De door namaak en piraterij misgelopen overheidsinkomsten uit vennootschapsbelasting, btw en douaneheffingen worden voor deze negen sectoren geschat op 14,3 miljard euro per jaar.

De studies hadden als doel om een completer beeld te geven van de economische kosten van namaak en piraterij in de EU.

Uitvoerend directeur van EUIPO, António Campinos: “We hopen dat de resultaten van onze reeks studies consumenten helpen om weldoordachte keuzes te maken. Dat is des te belangrijker in deze tijd van het jaar, nu consumenten hun kerstinkopen doen en cadeaus uitkiezen. Door onze verslaggeving en analyse kunnen we de economische effecten van namaak en piraterij op de omzet en de tewerkstelling zien. De situatie verschilt per lidstaat, maar het algehele beeld dat uit onze reeks studies oprijst is glashelder: namaak en piraterij hebben een negatief effect op de EU-economie en op het aantal banen.

Resultaten voor België

De studies van het EUIPO becijferden voor België dat er in de negen sectoren jaarlijks meer dan 1,9 miljard euro rechtstreeks verloren gaat, of 9,1% van de omzet. Dit vertaalt zich in 8.800 banen die rechtstreeks worden gemist in deze sectoren. De hardst getroffen sectoren in ons land zijn sportkledij, cosmetica en geneesmiddelen. De relatieve omzetderving als gevolg van namaak ligt in België boven het EU-gemiddelde, maar het aantal verloren banen onder het EU-gemiddelde.

Over EUIPO

EUIPO is een decentraal agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse Alicante. EUIPO beheert de registratie van Uniemerken en de ingeschreven Gemeenschapsmodellen, die ervoor zorgen dat intellectuele eigendom in alle 28 lidstaten van de EU wordt beschermd. Het agentschap werkt samen met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom in de EU. Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is in 2009 opgericht om de bescherming en handhaving van rechten van intellectuele eigendom(IE) te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het groeiend aantal inbreuken op IE-rechten in Europa. Het Europees Waarnemingscentrum is op 5 juni 2012 ondergebracht bij EUIPO.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel