Blijf op de hoogte


Officiële start van de omschakeling van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas

Vandaag werd de informatiecampagne ‘gas verandert’ voorgesteld. Hiermee werd de officiële start gegeven van de omschakeling van arm naar rijk (aard)gas.

De Nederlandse gaskraan gaat dicht

De Nederlandse overheid kondigde in 2012 aan dat de uitvoer van het Gronings ‘arm’ gas afgebouwd wordt, om in 2030 helemaal te stoppen. 1,6 miljoen particuliere en professionele gasgebruikers in ons land zullen daardoor vanaf 2018 tot en met 2029 omschakelen naar een ander type gas, namelijk rijk gas, uit andere delen van de wereld.

De particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland, bevinden zich in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik (Hannuit en Borgworm), Henegouwen, Namen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk jaar worden in de zomerperiode een aantal gebruikers omgeschakeld. Hiertoe werkte beroepsfederatie Synergrid een indicatieve kalender uit.

Wat betekent dit voor de bevolking?

Concreet wordt aan alle gebruikers gevraagd om al hun gastoestellen te laten nakijken door bevoegde technici. Het gaat voornamelijk om verwarmingsketels, grote en kleine boilers, kooktoestellen en sierhaarden. De distributienetbeheerders en gasleveranciers zullen hun klanten daartoe op tijd verwittigen. Zelf sturen de distributienetbeheerders hun technici waar nodig langs om de gasdrukregelaars aan te passen.

De campagne ‘gas verandert’

Het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Synergrid (Federatie van de Belgische netbeheerders van elektriciteit en aardgas) en de FOD Economie werkten samen een campagne en communicatieplan uit om het publiek, de bedrijven/werkgevers en de betrokken professionelen te informeren. De campagne draagt de naam ‘gas verandert’ / ‘le gaz change’ / ‘gas changes’.

Er werd een centrale website gemaakt (www.gasverandert.be) waar iedereen alle informatie kan vinden. Op de website kan iedereen zijn postcode ingeven om te weten of z’n gemeente zal omschakelen. Als de gemeente of een deel daarvan omschakelt, krijgt men een link naar de websites van de distributienetbeheerder en/of het gewest, waar men meer praktische informatie vindt. Men krijgt ook een link naar de lijst van de GI- en GII-technici die door het gewest erkend zijn voor de periodieke controle van verwarmingsketels.

Daarnaast is er ook een website enkel voor bevoegde technici met technische informatie die hen helpt bij de conversie.

Er werd een communicatiekit uitgewerkt die professionelen en de betrokken gemeenten kunnen gebruiken om over de gasomschakeling te informeren.

Het begin van de gasconversie

Er zijn al pilootprojecten uitgevoerd in Leopoldsburg en Houthalen/Helchteren. De eerstvolgende gemeenten die worden geconverteerd bevinden zich in de regio’s Hoboken en Zuid-Limburg. De gasgebruikers daar hebben al een brief gekregen van Infrax, en de distributienetbeheerders zijn al gestart met de aanpassing van de drukregelaars. Beroepsfederatie gas.be heeft de bevoegde technici in een straal van 50 km rond deze regio’s aangeschreven om ook hen te informeren.

658470033 1280

Informatie voor de redacteuren

Over arm en rijk gas

De samenstelling van gas verschilt naargelang de herkomst. In de Nederlandse gasvelden is de energiewaarde van het gas ongeveer 15 procent lager dan in andere gasvelden. Er is met andere woorden 15 procent meer gas nodig om te koken of te verwarmen. Daarom wordt het ook laagcalorisch gas, L-gas of arm gas genoemd. In de rest van de wereld wordt gas meestal hoogcalorisch gas, H-gas of rijk gas genoemd. In de communicatie naar de gasgebruikers wordt gesproken over arm en rijk gas, om eenvoudige termen te gebruiken.

Gastoestellen versus gasinstallatie

De mensen moeten hun toestellen die werken op gas laten nakijken. Dit heeft niets te maken met de leidingen of gasinstallatie bij de mensen thuis. Daar moet niet aan geraakt worden.

Periodieke controle van gastoestellen versus onderhoud

Afhankelijk van het gewest, is er een verplichte, periodieke controle voor verwarmingsketels om de twee of drie jaar. Dan wordt de uitstoot gecontroleerd. Deze verplichte, periodieke controle kan men perfect combineren met het nazicht van de gastoestellen.

Dit is niet te verwarren met het onderhoud van gastoestellen, dat louter gaat over het goed functioneren van de toestellen, en niet verplicht is.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel