Blijf op de hoogte


Paintballorganisatoren leven veiligheidsvoorschriften goed na

De FOD Economie controleerde 33 bedrijven die paintball organiseren in ons land. Er werd nagegaan of ze de wetgeving over de veilige organisatie van actieve ontspanningsevenementen naleefden. 19 paintballorganisatoren bleken volledige in orde, de overige 14 bedrijven kregen een waarschuwing en stelden zich in orde.

Opzet van de controlecampagne

Het organiseren van paintball moet voldoen aan een aantal wettelijke veiligheidsregels. In 2016 startte de FOD Economie een campagne om enerzijds de paintballorganisatoren te informeren over deze regels en anderzijds controles uit te voeren om na te gaan of de veiligheid van de gebruikers gegarandeerd wordt.

Resultaten van het onderzoek

In totaal werden 33 bedrijven gecontroleerd, waarvan 19 in Vlaanderen en 14 in Wallonië (in Brussel werd geen permanente paintball-locatie gevonden).

  • Alle organisatoren gaven de benodigde relevante informatie aan de deelnemers.
  • 23 paintballorganisatoren konden aantonen dat ze de verplichte risicoanalyse hadden uitgevoerd en de nodige preventiemaatregelen hadden genomen.
  • 20 van de 33 gecontroleerde bedrijven beschikten over een verplichte lijst van alle benodigde producten voor paintball en over een situatieschets.
  • 23 organisatoren afficheerden de waarschuwing ‘Gebruik op eigen risico’, wat verboden is.
  • 4 organisatoren maakten gebruik van rookpotten, thunderflashes of ander pyrotechnisch materiaal om speciale effecten aan het spel toe te voegen. Deze 4 organisatoren hebben dit correct in hun risicoanalyse geïntegreerd.

14 van 33 paintballorganisatoren (8 in Wallonië en 6 in Vlaanderen) kregen een waarschuwing, met de mogelijkheid om zich op korte termijn in regel te stellen. Bij de nacontrole bleek uiteindelijk één paintballorganisator gestopt en de 13 anderen bleken nu in orde.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel