Blijf op de hoogte


6 op 10 geteste veiligheidshekjes vertonen technische gebreken

Drie hekjes worden van de markt gehaald

De FOD Economie nam deel aan een Europese controlecampagne en liet tien veiligheidshekjes testen. Zes hekjes bleken niet te voldoen aan de Europese technische normen.

Deze hekjes sluiten deuren en trappen weliswaar goed af, maar ze zijn niet allemaal schokbestendig of kenden andere problemen zoals mogelijk geknelde vingers of hoofden. Er werden drie hekjes van de markt gehaald.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

Opzet van de campagne

Deze controleactie kadert in een Europese campagne met 11 andere Europese landen. De campagne had als doel om de overeenstemming en de veiligheid van de veiligheidshekjes op de Europese markt te controleren en erop toe te zien dat niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt werden gehaald.

Veiligheidshekjes zijn ontworpen om jonge kinderen de toegang tot gevaarlijke zones in huis, zoals trappen, open haarden of keukens te beperken. Het is van essentieel belang dat ze goed functioneren om een veilige thuis te creëren.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

Voor deze Europese campagne nam België 10 van de in totaal 106 geteste veiligheidshekjes in staal. De stalen werden geselecteerd bij onlinewebshops, bij distributeurs en producenten.

Resultaten

Uit de resultaten van de tests en na contacten met de producent, verdeler of invoerder, bleek dat 8 van de 10 veiligheidshekjes niet conform waren. 6 hekjes vertoonden administratieve en technische tekortkomingen, 2 hekjes alleen administratieve tekortkomingen.

Wat de administratieve vereisten betreft, waren sommige veiligheidshekjes niet in overeenstemming met de eisen voor de gebruiksaanwijzing en was de informatie die bij aankoop beschikbaar moet zijn, niet conform de eisen.

De technische tekortkomingen van de veiligheidshekjes hadden niet te maken met de functie van het hekje, namelijk de ruimte afsluiten, maar met andere mechanische gevaren zoals de grootte van de ruimte tussen de spijlen, de veiligheid van het hekje bij de schoktest, de aanwezigheid van uitstekende delen en het gevaar voor beknelling.

Uiteindelijk werden drie veiligheidshekjes van de markt gehaald en werd de verkoop van twee hekjes stopgezet totdat ze in orde zijn. Eén dossier is nog lopende.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel