Blijf op de hoogte


Merkproducten in Belgische supermarkten alsmaar duurder dan in de buurlanden

Minder gunstige aankoopprijzen, hogere taksen en beperkte schaalvoordelen zijn belangrijke oorzaken

In 2017 betaalden Belgische consumenten voor identieke producten gemiddeld 13,4 % meer in de supermarkt dan in Duitsland, 12,9 % meer dan in Nederland en 9,1 % meer dan in Frankrijk. Ten opzichte van een vorige analyse in 2013 zijn de verschillen in prijsniveaus nog toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van het Prijzenobservatorium.

Er zijn verschillende factoren die de hogere prijzen in ons land verklaren. Zo zijn de prijzen en aankoopvoorwaarden voor de Belgische supermarkten minder gunstig dan in de buurlanden. Onder andere territoriale leveringsbeperkingen en de kleine omvang van ons land maken dat onze supermarkten minder goede aankoopprijzen kunnen onderhandelen.

Peter Van Herreweghe, directeur van het Prijzenobservatorium

Voor alle productgroepen was België in 2017 duurder

Het Prijzenobservatorium baseerde zich op gegevens van het marktonderzoeksbureau Nielsen over het prijsniveau van 65.000 producten. Uit de analyse blijkt dat de Belgische consument in 2017 meer betaalde voor consumptiegoederen dan in de buurlanden, gemiddeld 13,4 % meer dan in Duitsland, 12,9 % meer dan in Nederland en 9,1 % meer dan in Frankrijk. Het gaat dan vooral om merkproducten. Verse groenten en fruit, die niet in de analyse zijn opgenomen, zijn gemiddeld wel goedkoper bij ons dan in de buurlanden, blijkt uit gegevens van Eurostat.

Uit onze analyse blijkt ook dat de prijsverschillen met de buurlanden nog zo'n 3 procentpunt zijn toegenomen ten opzichte van 2013, toen we ook deze analyse maakten. De sterkste toename van het prijsverschil was er voor alcoholische dranken, vooral door de invoering van hogere accijnzen.

Peter Van Herreweghe, directeur van het Prijzenobservatorium

Welke factoren bepalen de prijsverschillen met buurlanden?

  • Minder gunstige aankoopprijzen en -voorwaarden, onder meer door de relatief kleine omvang van ons land. Ook territoriale leveringsbeperkingen, die een handelaar belemmeren om goederen af te nemen in de landen van zijn keuze, zouden voor verschillen in groothandelsprijzen tussen landen zorgen.
  • Btw en andere belastingen: bijvoorbeeld het hogere accijnsniveau voor sterke drank in België
  • Hogere loonkosten in België, die echter gecompenseerd worden door een hogere productiviteit per werknemer
  • Ondernemingsstrategie: in België is een van de belangrijkste en meest efficiënte distributieketens een prijsvolger, waardoor de strategie van een aantal andere spelers erin bestaat om zich te onderscheiden door dienstverlening en kwaliteit in plaats van lage prijzen. Door de fusie van Delhaize met Ahold (Albert Heijn) vond er recent wel een grote verandering plaats op de Belgische retailmarkt. Daaruit zouden schaalvoordelen kunnen volgen, wat kan leiden tot meer inkoopmacht en beter aankoopvoorwaarden, wat op zijn beurt kan zorgen voor lagere prijzen voor de consument.
  • Hoewel de operationele rendabiliteit in de Belgische detailhandel voor voedingsproducten sinds 2012 in dalende lijn gaat, ligt de marge gemiddeld hoger dan in Frankrijk en Duitsland, maar lager dan in Nederland.
  • Reglementering: uit cijfers van de OESO blijkt dat de retailsector in België sterker gereglementeerd is dan in de buurlanden

Jaarverslag 2017: inflatie versnelde tot 2,2 %

Sterke stijging brandstof- en stookolieprijzen in 2017

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel