Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 17 mei, 2018 bericht


Hogere prijzen in België: te wijten aan een gebrek aan concurrentie?

De sectoren van frisdranken, bouwmaterialen, telecommunicatie, maar ook bepaalde sectoren in verband met transport, verhuur en accommodatie lopen een risico op een gebrek aan concurrentie. Het Prijzenobservatorium analyseerde meer dan 600 sectoren van de Belgische economie om te bepalen welke een risico vertonen op een gebrek aan concurrentie.

279978 045 18 banner newsroom 20fe70 large 1526282381

Op basis van gegevens voor meer dan 500.000 ondernemingen, heeft het Prijzenobservatorium sectoren uit de Belgische economie geanalyseerd op basis van verschillende invalshoeken met betrekking tot concurrentie, zoals de evolutie van de marktaandelen en de winstmarges van ondernemingen.

Het doel van deze analyse is om de sectoren te identificeren die een verhoogd risico op een verstoorde marktwerking vertonen en die daarom een bijzondere aandacht vragen van de publieke overheden. Een gebrek aan concurrentie op een markt kan immers een impact hebben op het niveau en de evolutie van de consumptieprijzen, evenals op de concurrentiekracht van de hele Belgische economie.

Sectoren met risico op gebrek aan concurrentie

Onder de sectoren die naar voren geschoven worden in deze analyse voor een mogelijk gebrek aan concurrentie, bekleedt de sector van bouwmaterialen een belangrijke plaats. Het betreft met name de productie van kalk, pleister en bakstenen. Andere sectoren zoals waters en frisdranken, telecommunicatie, vakantiedorpen, goederenvervoer en verhuur van wagens worden eveneens aangestipt voor een mogelijk gebrek aan concurrentie.

Daarnaast werd de stabiliteit in de dienstensectoren geanalyseerd. Hieruit blijkt dat verschillende groothandels- en detailhandelssectoren weinig verandering in de verdeling van hun marktaandelen vertonen. Deze studie identificeert eveneens sectoren die zeer stabiel zijn en een hoge winstgevendheid hebben, zoals auditoren, industriële wasserijen of bioscopen.

Het Prijzenobservatorium zal enkele van deze sectoren in de komende maanden verder analyseren om de impact van dit potentiële gebrek aan concurrentie op de prijsevolutie beter te begrijpen.

Contactinformatie

Contactpersonen
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel