Blijf op de hoogte


Bijna 1 miljoen kmo’s in België

Sterke stijging van het aantal kmo’s in 2017, getemperd door een toename van het aantal faillissementen

Vandaag werd de derde editie van de Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers voorgesteld door de FOD Economie en de minister van Zelfstandigen en Kmo's Denis Ducarme. Daaruit blijkt dat de meeste indicatoren in 2017 positief zijn, of het nu gaat om de demografie van de kmo's, het aantal zelfstandigen of het aantal vrouwelijke ondernemers, ook al neemt het aantal faillissementen voor het eerst in 3 jaar opnieuw toe.

In 2017 waren 99,8 % van de btw-plichtige ondernemingen kmo’s (minder dan 250 werknemers). Een groei van 4 % ten opzichte van het voorgaande jaar brengt hun aantal op 940.440. De sterkste groei deed zich voor bij bedrijven zonder werknemers: 4,6 % ten opzichte van 2016. Bovendien waren er in 2017 voor het eerst meer kmo’s bij vrije beroepen dan in de sector van de handel.

Het aantal werknemers in kleine kmo’s (minder dan 50 werknemers) is in 2017 met 0,2 % gestegen. Het aantal werkgevers dat gebruikmaakte van de maatregel voor een eerste aanwerving is het afgelopen jaar met meer dan 70 % toegenomen. Ter herinnering: die maatregel bestaat erin nieuwe werkgevers een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid toe te kennen voor maximaal zes werknemers.

Nog opmerkelijk: er is een einde gekomen aan de gestage daling van het aantal faillissementen in de afgelopen drie jaar. In 2017 hebben 9.935 kleine kmo’s een faillissementsaanvraag ingediend, een stijging met 8,8  % ten opzichte van het voorgaande jaar, met als gevolg het verlies van 15.522 banen, wat nog steeds minder is dan in 2014 (20.401), 2015 (17.936) en 2016 (16.351). De drie belangrijkste betrokken sectoren waren de handel, horeca en de bouw.

In 2017 waren er 1.087.763 zelfstandigen en helpers, een stijging met 2,8 % ten opzichte van 2016. Het zijn de starters in bijberoep die bijzonder sterk zijn toegenomen (15,1 %).

In 2017 is de nieuwe regeling inzake het sociaal statuut van student-zelfstandige van kracht geworden. In het tweede kwartaal van 2018 werden meer dan 6.000 student-zelfstandigen ingeschreven. De starters met leeftijd van 18 tot 22 jaar kenden de grootste stijging in 2017 (17,9 %) in vergelijking met andere leeftijdscategorieën.

Het vrouwelijke ondernemerschap groeide in 2017 met 3,7 %, er waren ook 5,3 % meer vrouwelijke starters dan in 2016. Meer dan een kwart (27,8 %) van de vrouwelijke zelfstandigen voert de zelfstandige activiteit in bijberoep uit. Zij zijn vooral actief in de vrije beroepen en in de handel.

De kmo’s vormen de ruggengraat van onze economie. Het is daarom absoluut noodzakelijk om over een instrument te beschikken om het beleid ten gunste van kmo’s en zelfstandigen te begeleiden en monitoren. Op basis van officiële statistieken biedt de Boordtabel een gerichte analyse van tal van kernindicatoren.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

De kmo’s zijn de motor van onze economie. Zij leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan de jobcreatie. De Boordtabel is dus een fantastisch evaluatie-instrument dat het beleidsniveau toelaat om onze ondernemers de instrumenten te geven waar zij nood aan hebben om hun onderneming op te richten, ze te bestendigen, maar ook om hen aan te moedigen de eerste stap qua aanwerving te zetten. De maatregel van de nulbijdrage, die daarvoor gecreëerd werd, is een waar succes: +70% op een jaar tijd, of 31.167 gecreëerde jobs! De Boordtabel onderstreept ook de goede gezondheid van onze kmo’s, die gegaan zijn van 848.059 in 2014 naar 940.440 in 2017, of een toename met 10,89% sinds het begin van de legislatuur! Bemoedigende resultaten die ons ertoe aansporen de inspanningen voort te zetten die de voorbije jaren werden geleverd om onze kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen.

Denis Ducarme, Minister van Zelfstandigen en Kmo’s

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel