Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 29 januari, 2019 bericht


Stabilisering van het Belgische concurrentievermogen in 2017

Na een verbetering tussen 2012 en 2016 stabiliseerde het algemene concurrentievermogen van de Belgische economie zich in 2017. De uitdagingen op het vlak van loonkosten en energieprijzen vormen volgens de Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie, gepubliceerd door de FOD Economie,  een opvallende tegenstelling met de uitstekende digitale infrastructuur en een hoge innovatiegraad.

België liet in 2017 een bbp-groei van 1,7 % optekenen, wat een versteviging was ten opzichte van 2016 toen de groei 1,5 % bedroeg. De sterke prestaties van de buurlanden, met groeicijfers van meer dan 2 %, zetten de toegenomen economische groei in België echter in de schaduw.

Al daalde het marktaandeel van België in de totale werelduitvoer licht, de totale Belgische uitvoer nam in 2017 toe (+6 %). Dat werd ook zichtbaar in de lopende rekening, die voor het eerst sinds 2011 een overschot bereikte (+3,19 miljard euro).

Lonen en energie belemmeren het concurrentievermogen

Het is niet verwonderlijk dat loon- en energiekosten een grote invloed hebben op het concurrentievermogen.

Na de daling van de loonkosten per eenheid in 2015, met name als gevolg van de taxshift, stegen die kosten in 2017 (+1,7 %) opnieuw, voor het tweede jaar op rij. Die stijging is te wijten aan een sterkere toename van de loonkosten (+1,9 %) in vergelijking met de toename van de productiviteit (+0,3 %).

Daarnaast werd elektriciteit in 2017 goedkoper voor de grote Belgische industriële verbruikers. In onze buurlanden namen de elektriciteitsprijzen echter nog sterker af in dezelfde periode, waardoor België de achterstand op zijn voornaamste handelspartners niet kon inhalen.

301921 271 18 18 infographic nl 63253f large 1548674475

Brains en netwerken: de sterke punten

Naast kosten zijn er nog andere factoren die het concurrentievermogen bepalen. Zo kan innovatie de concurrentiepositie van een land sterk bevorderen. België onderscheidt zich door zijn uitstekend onderzoeksysteem. Vergeleken met de buurlanden liggen zowel het aandeel O&O-uitgaven (2,5 % van het bbp) als het aandeel O&O-personeel (1,6 %) hoog. Verder faciliteert een optimale digitale infrastructuur zowel innovatie als internationale handel. In dat opzicht blijkt ons land te beschikken over een uitzonderlijke telecominfrastructuur.

In termen van menselijk kapitaal telt België een hoog aandeel afgestudeerden uit het hoger onderwijs (45,9 %). Niettemin blijft de tewerkstellingsgraad in ons land de laagste (68,5 %) van de 4 besproken landen (België, Frankrijk, Nederland en Duitsland), ondanks een recente verbetering. Het beperkte aandeel van personen die een voortgezette opleiding volgen (8,5 %) is mogelijk een van de oorzaken van de vele openstaande vacatures en de hoge werkloosheid.

België beschikt dus over heel wat troeven, maar heeft te kampen met hoge loon- en elektriciteitskosten in vergelijking met de buurlanden. Bijgevolg verbeterde de samengestelde indicator van het concurrentievermogen in 2017 niet ten opzichte van 2016.

Door de toenemende economische ontwikkeling van de opkomende landen en de aanhoudende race met de geavanceerde economieën, dat alles in het kader van een geïntegreerde wereldeconomie, moet ons land blijven werken aan de structurele hefbomen van zijn concurrentievermogen om zijn binnenlandse marktaandeel en zijn exportprestaties veilig te stellen en te verbeteren.

Contactinformatie

Contactpersonen
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel