Blijf op de hoogte


Hogere prijzen in België door een gebrek aan concurrentie?

Het Prijzenobservatorium publiceert een uitgebreide stand van zaken over de concurrentie op de verschillende goederen- en dienstenmarkten in België. Meer dan 600 sectoren van de Belgische economie werden geanalyseerd om te bepalen welke een verhoogd risico vertonen op een gebrek aan concurrentie. Volgens de studie zijn de sectoren die dergelijke risico's inhouden met name die van bouwmaterialen, telecommunicatie en een aantal transport- en verhuursectoren.

Op basis van gegevens van meer dan 500.000 ondernemingen analyseert het Prijzenobservatorium de sectoren van de Belgische economie, rekening houdend met verschillende mededingingsaspecten zoals het verloop van de marktaandelen en de winstmarges van de bedrijven.

Bedoeling van de studie is om de sectoren te identificeren die een verhoogd risico op marktverstoring vertonen en daarom bijzondere aandacht van de overheid vragen. Een gebrek aan concurrentie op een markt kan immers een impact hebben op het niveau en het verloop van de consumptieprijzen, op de economische afhankelijkheid van de leveranciers en op het concurrentievermogen van de hele Belgische economie.

Van de sectoren die in deze studie naar voor komen vanwege een mogelijk gebrek aan concurrentie, nemen die van de materialen voor de bouwsector een belangrijke plaats in. Het gaat met name om de productie van kalk, gips, cement en bakstenen. Andere sectoren, zoals telecommunicatie, goederenvervoer en autoverhuur, worden ook genoemd wegens een potentieel gebrek aan mededinging.

Een afname van de concurrentiedruk op een markt kan leiden tot hogere prijzen voor de consument. Daarom heeft het Prijzenobservatorium ook markten geïdentificeerd met een verhoogde concentratie en rentabiliteit tijdens de afgelopen jaren. Het betreft met name de productie van diepgevroren aardappelbereidingen en de bioscoopsector.

Het Prijzenobservatorium analyseert in de komende maanden een aantal van die sectoren grondiger om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van het potentiële gebrek aan concurrentie voor de prijsontwikkelingen.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel