Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 13 mei, 2019 bericht


Vertraging van de totale inflatie in het eerste kwartaal 2019

Het Prijzenobservatorium stelt zijn verslag van het eerste kwartaal 2019 voor. De totale inflatie in België bedraagt 2,0 % in het eerste kwartaal 2019 en is ten opzichte van het laatste kwartaal 2018 gedaald. De totale inflatie in onze buurlanden is ook afgenomen, maar bleef op een lager niveau dan in België.

In het eerste kwartaal 2019 daalde de totale inflatie in België, gemeten op basis van het geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen tot 2,0 % (tegenover 2,8 % in het vierde kwartaal 2018). In onze voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) nam de inflatie ook af tot 1,6 %.

De inflatievertraging wordt verklaard door het lagere prijsstijgingstempo voor energiedragers en levensmiddelen. Energiedragers en in mindere mate diensten en niet-voedingsproducten hielden de Belgische inflatie niettemin iets hoger dan in onze buurlanden. Ten opzichte van onze buurlanden is het verschil het gevolg van een hogere inflatie in België voor energiedragers en niet-energetische industriële goederen en diensten.

Peter Van Herreweghe, directeur van het Prijzenobservatorium
311981 104 19 infographie nl 9c8ad6 original 1557495378

Elektriciteit duurder, maar algemene vertraging van de inflatie van energiedragers

De inflatie van energiedragers vertraagde in het eerste kwartaal 2019 en bedroeg 6,3 % (tegenover 13 % in het laatste kwartaal 2018).

Motorbrandstoffen en huisbrandolie stegen gemiddeld op jaarbasis respectievelijk met 4,5 % en 6,7 % door een beperkte stijging van de gemiddelde olieprijs op jaarbasis.

De consumptieprijzen voor elektriciteit zijn op jaarbasis in het eerste kwartaal 2019 met gemiddeld 8,6 % gestegen, eenzelfde inflatie als vorig kwartaal dus. Deze inflatie is voornamelijk te wijten aan de stijging van de kosten van de zuivere energiecomponent. De stijging van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten, die al meer dan een jaar waarneembaar is, is voornamelijk te wijten aan de stijgende trend van de prijzen van energiegrondstoffen, de duidelijke stijging van de prijs voor CO2-certificaten en de onbeschikbaarheid van een aantal kerncentrales in België.

De consumptieprijs voor aardgas is met 6,3 % op jaarbasis gestegen (tegenover +16,8 % in het vorig kwartaal vooral omwille van de meer gematigde stijging van de kosten van de energiecomponent).

Forse daling van de inflatie van zuivelproducten en fruit

In vergelijking met het eerste kwartaal 2018 kwamen de consumptieprijzen voor levensmiddelen een jaar later 1,6 % hoger uit, wat een vertraging betekent van het prijsstijgingstempo ten opzichte van de voorgaande kwartalen (2,6 % in het vierde kwartaal 2018).

Deze vertraging werd vooral veroorzaakt door de sterke afname van het inflatiepeil van zuivelproducten (waarvoor de inflatie afnam van 2,5 % in het vierde kwartaal 2018 tot 0,4 % in het eerste kwartaal 2019, door de beperkte inflatie voor melk en de daling van de eierprijzen in de winkel) en fruit (met een prijsdaling in de winkel van 1,9 % op jaarbasis). Fruit is de belangrijkste categorie waarbinnen zich een prijsdaling voordeed. De prijzen die aan de fruittelers voor appelen en peren worden betaald, liggen immers heel laag.

 

Met een bijdrage van 0,8 procentpunt droeg tabak tijdens het eerste kwartaal 2019 voor de helft bij tot de inflatie van levensmiddelen (met name door de verhoging van de accijnzen op 1 januari 2019). Na tabak heeft de categorie groenten het meest bijgedragen aan de inflatie van levensmiddelen in België. In deze categorie kenden de aardappelen de hoogste inflatie (+10,4 % ten opzichte van een jaar voordien) door de productiedaling die volgde na de droge zomer 2018, gecombineerd met een grote industriële vraag.

 

 

 

Contactinformatie

Contactpersonen
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel