Blijf op de hoogte


Golf van oplichting met valse GDPR-facturen

Bent u een onderneming en heeft u een brief of e-mail ontvangen met een uitnodiging tot betaling van een onbekende organisatie die zou instaan voor het respecteren van de nieuwe wetgeving op de bescherming van de gegevens (GDPR)? Wees dan extra op uw hoede! Tientallen meldingen werden reeds ontvangen door de FOD Economie die hiervoor de ondernemingen waarschuwen wil.

De Economische Inspectie stelt vast dat er de laatste weken een sterke stijging is van het aantal pogingen tot oplichting met de GDPR. Er worden voornamelijk 2 ondernemingen genoemd: "GDPR Organisation" en  "Les documents BE".

 

Bedrijven ontvangen een brief of e-mail met het verzoek een betaling uit te voeren aan een onbekende organisatie die verantwoordelijk zou zijn voor de toepassing van de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), die sinds mei 2018 van kracht is.

De GDPR is de referentietekst voor de bescherming van persoonsgegevens. Ze versterkt de gegevensbescherming van personen binnen de Europese Unie.

De FOD Economie moedigt bedrijven dan ook aan om zo waakzaam mogelijk te zijn, enerzijds door na te gaan wie dat voorstel doet en anderzijds door geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens mee te delen.

Een officiële instantie zoals de Europese Unie vraagt u nooit via e-mail, sms of telefoon om wachtwoorden of bank- of persoonsgegevens.

De FOD Economie raadt ondernemingen aan, indien zij geld  hebben overgeschreven, hun bank daarvan zo snel mogelijk in te lichten en klacht in te dienen bij de Lokale Politie in hun buurt.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel