Blijf op de hoogte


Tips om uw onderneming voor te bereiden op de brexit

De Europese Raad keurde op 28oktober 2019, op vraag van het Verenigd Koninkrijk, een uitstel van de Brexit-datum goed, tot maximaal 31 januari 2020. Indien het akkoord door beide partijen wordt geratificeerd voor deze datum, treedt het akkoord in werking op de eerste dag van de daaropvolgende maand. Hoe dan ook, zelfs na dit uitstel komt Brexit-dag dichterbij en dat vormt een bron van onzekerheid voor Belgische ondernemingen. Nochtans kunt u nu al een aantal stappen ondernemen om uw onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden.

Deal / no-deal

Als er een akkoord wordt bereikt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK), wordt er een overgangsperiode vastgelegd die duurt tot 31 december 2020. Daarin blijft alles bij het oude. De kans op een no-deal brexit blijft echter een reëel risico, ook nadat de Europese Raad instemde met een verder uitstel van Brexit. Het Britse Parlement moet de nieuw onderhandelde tekst immers nog altijd goedkeuren. Is er op 31 januari 2020 geen door het Britse- en Europees Parlement goedgekeurd akkoord en geen uitstel overeengekomen, dan valt alle handel tussen het VK en de EU vanaf dan onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat betekent hogere exporttarieven voor bepaalde goederen, verregaande douaneprocedures en certificaat- en controleverplichtingen.

Bent u ondernemer en doet u zaken met het VK? Of bent u dat van plan? Bereid uw onderneming dan voor op de brexit. Ook als u het niet verwacht, kan de brexit toch gevolgen hebben voor uw onderneming. U heeft er dus alle belang bij te onderzoeken wat de brexit voor u zal betekenen.

Tips bij het starten van uw voorbereidingen

Start zo snel mogelijk met het verkennen van de mogelijke gevolgen. Een aantal zaken veranderen sowieso, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is. Wat betekent bijvoorbeeld de terugkeer van de douane aan de grens voor u? Houden uw contracten rekening met veranderingen die door de brexit kunnen optreden? Wie draait op voor de extra kosten? Heeft u alternatieven voor afzetmarkten of leveranciers? Hoe afhankelijk bent u van “just in time” leveringen?

1.      Doe de Brexit Impact Scan

De Brexit Impact Scan brengt in beeld waar uw onderneming mee te maken kan krijgen. Kom te weten waarbij u moet stilstaan en wat u nu al kunt doen om uw bedrijf voor te bereiden op de brexit. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt de scan de algemene impact van de brexit op uw onderneming. De vragen gaan over de invoer en uitvoer, de diensten, het vervoer en de toelevering, het gebruik van digitale diensten, intellectuele eigendom, de vestiging en concurrentie en de markt. 

 

2.      Regel uw douanezaken nu al in plaats van straks

In alle mogelijke brexitscenario’s krijgt u te maken met douaneprocedures. Misschien al vanaf 31 januari 2020 of zelfs vroeger indien het akkoord sneller wordt geratificeerd, maar anders vanaf 1 januari 2021. Ga dus nu al na wat dat voor uw import uit het VK of uw export naar het VK betekent en wat u precies moet regelen.

 

3.      Reken het zwartste brexit-scenario al door

Het motto blijft ‘Hope for the best, prepare for the worst’. Bij een no-deal brexit is al bekend wat de exportkosten voorlopig zullen zijn omdat de Europese Commissie in de Market Access Database de tarieven die het VK heeft vrijgegeven heeft opgenomen. Zo kunt u nu dus al – rekening houdend met het meest zwarte scenario - heel nauwkeurig doorrekenen wat de brexit binnenkort betekent voor uw onderneming. Dan bent u alvast op het ergste voorbereid en kan het straks eigenlijk alleen nog maar beter zijn.

 

4.      Kijk naar het effect van de brexit op uw logistiek

Een van de belangrijkste zaken is dat u kijkt wat de tussenkomst van de Douane en allerhande keuringsinstellingen betekent voor uw producten en leveringen naar of uit het VK. Wat is bijvoorbeeld de invloed van een extra wachttijd voor uw logistiek? Hebt u uw spullen wel op tijd in de Britse supermarkt liggen of in uw eigen schappen? Moet u misschien voorraden beginnen aan te leggen in het VK? Kortom, kijk naar uw logistiek, de hoeveelheden producten die u vervoert van of naar het VK en wat de tussenkomst van de Douane en dergelijke betekent voor uw producten.

5.     Neem uw personeelsbeleid en contracten onder de loep

Belgische werkgevers kunnen straks waarschijnlijk niet meer onbeperkt met eigen Belgisch personeel in het VK werken. U hebt dan weer visa en werkvergunningen nodig. Ook kunnen straks andere eisen worden gesteld aan onder meer het opleidingsniveau van migranten of de hoogte van het salaris. Kortom: de brexit kan grote gevolgen hebben op uw personeel en personeelsbeleid. Zorg dus dat u weet hoeveel (en welke) werknemers in het VK werken en of u de zaken anders moet regelen.

6.      Er komen afwijkende regels. Bereid u daar op voor.

Nu al merken we dat het VK op sommige terreinen andere eisen begint te stellen dan de rest van de EU. Dit gaat naar verwachting alleen maar verder toenemen na de brexit. Zo kan het VK zwaardere eisen gaan stellen aan tal van producten. Denk er vast over na wat het VK op uw terrein straks anders kan gaan doen en wat dat betekent voor uw producten of diensten op de Britse markt.

Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat de invloed van de brexit op het vlak van normen en verpakkingsvoorschriften in eerste instantie beperkt is. Maar na verloop van tijd kunnen de Europese en Britse ontwikkelingen in die domeinen wel van elkaar beginnen afwijken.

7.      Hoe vatbaar bent u voor wisselkoersrisico’s?

Het Britse pond kan op brexit-day, of als gevolg van alle brexit-turbulentie, stijgen of dalen. Wat betekent dat voor uw onderneming? Wees u bewust van de risico’s en praat met uw bank over de mogelijkheden om ze op te vangen.

Gelukkig kunt u die risico’s op verschillende manieren het hoofd bieden. Onderhandel bijvoorbeeld contracten in euro met uw Britse klanten. Of probeer in een wisselkoersclausule te voorzien, zodat u prijsaanpassingen kunt doorvoeren.

 

Wilt u meer weten over de brexit en de mogelijke impact, bezoek dan onze website.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel