Blijf op de hoogte


Energieprijzen in vrije val

Sterke daling leidde tot een afname van de totale inflatie in het derde kwartaal

De consumptieprijzen voor energieproducten namen volgens het Prijzenobservatorium een flinke duik in het derde kwartaal van 2019. Die daling droeg in belangrijke mate bij tot een daling van de totale inflatie in België. Voor het eerst sinds 2015 was de inflatie zelfs lager dan in de buurlanden.

Brandstof, stookolie, aardgas: de energieprijzen zakten in het derde kwartaal van 2019 met gemiddeld 4,3 % op jaarbasis. Dit verklaart grotendeels de verdere daling van de totale inflatie in België, die volgens het derde kwartaalverslag 2019 van het Prijzenobservatorium +0,9 % bedroeg ten opzichte van +1,7 % in het vorige kwartaal.

De vermindering van de gemiddelde aardolieprijs verklaart de daling van de brandstof- (-3,6 %) en stookolie- (-6,6 %) prijzen op jaarbasis, terwijl de daling van de aardgasprijzen (-10,8 %) vooral toe te schrijven is aan de daling van de energiecomponent en in mindere mate van de distributietarieven. De elektriciteitsprijzen stabiliseerden zich op jaarbasis met een inflatie van +0,1 %, tegenover +5,4 % in het vorige kwartaal.

Peter Van Herreweghe -directeur Prijzenobservatorium

In het derde kwartaal van 2019 bedroeg de totale jaarfactuur voor elektriciteit van een doorsnee huishouden gemiddeld 1.038 euro en 1.214 euro voor gas. Er zijn echter prijsverschillen tussen de gewesten.

Die daling van de energieprijzen in België was de belangrijkste factor waardoor ons land voor het eerst sinds 2015 een gunstig inflatieverschil kon noteren ten opzichte van de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland), waar de energieprijzen de hoogte in gingen  (+0,9 %).

Inflatievertraging voor aardappelen, maar nog steeds op hoog peil

De consumptieprijzen voor levensmiddelen klommen in het derde kwartaal met 1,2 %, dit is hetzelfde tempo als in het vorige kwartaal. Voor bewerkte levensmiddelen bedroeg de inflatie +1,7 %, terwijl ze negatief bleef voor niet-bewerkte levensmiddelen (-0,5 %).

De tabaksprijzen namen aanzienlijk toe (+5,6 %), vooral doorde stijging van de accijnzen.   De inflatie voor aardappelen vertraagde sterk, maar bleef op een hoog niveau (+5,6 % tegen +12,0 % in het vorige kwartaal). Door de mislukte oogst als gevolg van de droogte van vorig jaar bleven de consumptieprijzen hoger dan in 2018.

De inflatie voor levensmiddelen in de buurlanden steeg ten opzichte van het vorige kwartaal (+2,8 % versus +2,3 %) en bleef daarmee hoger dan in ons land. Het inflatieverschil nam dus toe ten voordele van België, vooral door de effecten van groenten en vlees. Wat groenten betreft, moet opnieuw de aandacht worden gevestigd op aardappelen, waarvoor de inflatie veel hoger was in onze buurlanden, met name in Duitsland (+24,0 %).

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel