Blijf op de hoogte


Daling van de wettelijk maximale tarieven consumentenkrediet

Op 1 december 2019 dalen de maximale tarieven voor enkele consumentenkredieten met een procentpunt.

Op 1 december 2019 daalt het maximale jaarlijkse kostenpercentage (JKP) voor de leningen en verkopen op afbetaling tot 1.250 euro van 18,50 % naar 17,50 %.

Het maximale JKP voor de financieringshuur tot 1.250 euro daalt van 12,50 % naar 11,50 %.

De overige maximale JKP’s wijzigen niet.

De nieuwe maxima zijn enkel van toepassing op de nieuwe kredietcontracten en op de lopende contracten met een veranderlijke debetrentevoet. Ze zijn dus niet van toepassing op de lopende contracten met een vaste debetrentevoet.

De daling volgt uit een daling van meer dan 0,75 procentpunt van de betreffende referentie-index van september 2019 tegenover de referentie-index van september 2012 die de voorgaande aanpassing van die maxima veroorzaakte.

De kredietkosten die mogen worden aangerekend bij een consumentenkrediet, worden door de wet beperkt. Er mogen geen jaarlijkse kostenpercentages aangerekend worden die de wettelijk vastgelegde maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s) overschrijden. Afhankelijk van de kredietvorm en het kredietbedrag, zijn er verschillende maxima van toepassing. Als uw contract een variabele rentevoet heeft (bijvoorbeeld een kredietopening met kaart verspreid door een bank, een grootwarenhuis of een postorderbedrijf), en de rentevoet ligt tegen het wettelijke maximum, dan kan de kredietgever uw rentevoet verhogen als dat wettelijke maximum stijgt. De kredietgever moet uw rentevoet ook verlagen als het wettelijke maximum daalt.

De nieuwe maximale JKP’s werden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2019 en u kunt ze vanaf 1 december 2019 ook terugvinden op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel