Blijf op de hoogte


België goede leerling op het vlak van loonkloof tussen mannen en vrouwen in de IC-sector

Van de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) staat België op de derde plaats wat betreft de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de informatie- en communicatiesector (IC). Dat blijkt uit de 8e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij, die de FOD Economie en de minister van Digitale Agenda, Philippe De Backer, op woensdag 4 december voorstellen.

Voor het eerst komt in de Barometer van de Informatiemaatschappij het thema vrouwen in digitale technologie aan bod aan de hand van de “Women in Digital” (WiD)-index. Die beoordeelt in welke mate de EU-lidstaten erin slagen de aanhoudende digitale kloof tussen mannen en vrouwen te overbruggen.

 

Over het algemeen bevindt België zich in het hogere gemiddelde van die index (11e van de 28), met name voor de componenten "internetgebruik" (12e), "vaardigheden van internetgebruikers" (13e) en "vaardigheden van specialisten en werkgelegenheid" (11e).

Anderzijds is het aantal vrouwelijke afgestudeerden in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)-richtingen een grote zwakte van ons land, met slechts 7,9 afgestudeerde vrouwen per 1.000 personen in de leeftijdsgroep van 20-29 jaar (26e op de ranglijst).

Steeds meer Belgen zijn volledig mee in het digitale verhaal. We geloven niet alleen sterk in de mogelijkheden van de digitalisering, we maken er ook gretig gebruik van om bijvoorbeeld online te winkelen. We doen dat maar liefst twee keer zoveel als het Europese gemiddelde. Voor het gebruik van mobiele data scoren we dan weer veel minder goed. We bekleden slechts de 24e plaats op 28. Mobiele data blijven dan ook erg duur in België. Meer concurrentie op de telecommarkt en de komst van een vierde operator zou dan ook een goede zaak zijn.

Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda en Telecom  

Artificiële intelligentie: een opportuniteit maar niet zonder bedreiging

Meer dan zeven op tien Belgen (71 %) hebben al gehoord van artificiële intelligentie, hoewel de kennis van het begrip beperkt blijft. Terwijl de meerderheid (72 %) het ziet als een positieve ontwikkeling voor de samenleving, zijn velen (85 %) bezorgd over de bescherming van de privacy, de beveiliging van persoonsgegevens en een beperkter gebruik van het menselijk gezond verstand.

 

Hoewel 72 % van de Belgen verwacht dat artificiële intelligentie nieuwe banen zal scheppen, meent 20 % dat hun functie de komende tien jaar wellicht zal verdwijnen.

Meer dan 60 % van de Belgen koopt online

Het aandeel van de bedrijfsomzet uit e-commerce overschreed in België de grens van 30 % en kwam uit op  32,5 %, wat bijna het dubbele is van het Europese gemiddelde (17,4 %). 61 % van de Belgische consumenten shopte online, vooral mensen jonger dan 55 jaar.

 

De omzet van de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT) bedroeg in 2017 35,2 miljard euro. In 2018 telde ons land 106.657 banen in de ICT-sector, een toename met 3,8 % ten opzichte van 2017.

Digitale kloof wordt steeds kleiner

Voor het tweede jaar op rij dook de digitale kloof onder de psychologische drempel van 10 %: 8,6 % van de particulieren van 16 tot 74 jaar maakte nog nooit gebruik van het internet.

Die kloof is zo goed als verdwenen (1,4 %) bij de 16- tot 24-jarigen.

87 % van de gezinnen heeft thuis een internetverbinding en 96 % van de 16-74-jarigen gebruikt een gsm of smartphone.

Uitstekende vaste en mobiele infrastructuur

België blijft een land met een uitstekende vaste breedbanddekking (99,93 %) en met de hoogste snelheden voor vaste internetabonnementen in de EU. 89 % van de abonnementen bood in juli 2018 snelheden van ten minste 30 Mbps. Op die manier versterkt België zijn positie als Europese koploper op dat gebied.

 

Ondanks de bijna volledige dekking (99,63 %) van de bevolking met 4G blijft ons land echter lijden onder een lage dekking voor mobiel breedbandinternet (≥3G). In juli 2018 bedroeg de penetratiegraad van dat type abonnement 76 abonnementen op 100 inwoners in België, wat nog altijd ver onder het EU-gemiddelde ligt (96).

Bijna 35.000 vacatures voor ICT-specialisten in België

Wat tewerkstelling betreft, had 28 % van de ondernemingen ICT-specialisten in dienst in  2018, tegenover 20 % in Europa. Maar steeds meer bedrijven ondervinden moeilijkheden om dat soort vacatures in te vullen (60 % in 2018 tegen 56 % in 2017), ook al organiseren meer ondernemingen opleidingen om die vaardigheden bij hun werknemers te ontwikkelen.

In mei 2019 waren er in België 34.553 vacatures voor ICT-specialisten, tegenover 26.043 een jaar eerder, d.i. een stijging met 33 %.

Enorme toename van fraude met internetbankieren

Het aantal fraudegevallen met internetbankieren is in België in twaalf maanden tijd bijna verdrievoudigd. Dat aantal steeg van 3.205 in 2017 tot 9.747 vorig jaar, voor een totaal gestolen bedrag van meer dan 8 miljoen euro, m.a.w. een stijging van 220 % ten opzichte van 2017.

De fraudegevallen gaan voornamelijk over phishing voor bankcodes of andere persoonlijke informatie.

De Barometer 2019 kaart dit jaar drie nieuwe thema's aan: vrouwen in digitale technologie, artificiële intelligentie en 3D printing. Daarmee fungeert hij nog meer als het referentie-instrument over de evolutie van de informatiemaatschappij in België, in het bijzonder in het licht van de doelstellingen van het Digital Belgium plan.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

Raadpleeg de Barometer 2019 op onze website:

Hqdefault

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel