Blijf op de hoogte


De 10 geboden van de kandidaat-bouwer

Hebt u een ideale bouwgrond op de kop getikt en bent u van plan te bouwen? Of heeft uw huis een facelift nodig? Vooraleer u een contract afsluit met een of meer bouwprofessionals, is het belangrijk dat u zich grondig informeert, uw project zo goed mogelijk omschrijft en u laat begeleiden bij de realisatie ervan. Deze tien tips helpen daarbij.

1. Een architect kan u helpen

Wie een nieuwe woning bouwt of renovaties uitvoert waarvoor een omgevingsvergunning of –melding verplicht is, moet in de meeste gevallen een beroep doen op een architect.

Zelfs als het niet verplicht is om een architect onder de arm te nemen, geeft hij u van het begin tot het eind waardevolle ondersteuning bij uw project: realistische kostenraming, ontwerp, advies, controle op de uitvoering van de werken. U vindt een architect in uw regio via de Orde van Architecten.

2. Zoek uit of uw project een omgevingsvergunning nodig heeft

Informeer bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente voor welke handelingen of werken een omgevingsvergunning nodig is voor het pand dat u wilt bouwen, verbouwen of uitbreiden.

U vindt ook informatie over ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vergunningen op de websites van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. Maak een gedetailleerd en realistisch budget op

Breng alle kosten van uw project in kaart en ga na of u over voldoende budget beschikt. Doe dat vóór u een contract met een aannemer ondertekent en met uw bouw- of renovatiewerken begint.

Ga na of u een lening nodig hebt voor uw budget. Neem in dat geval een clausule over de toekenning van uw krediet op in uw contract met een aannemer. Zo kunt u de uitvoering van de werken uitstellen of het contract opzeggen, zonder dat u een verbrekingsvergoeding hoeft te betalen als u het krediet niet krijgt.

Bepaalde financiële maatregelen, zoals premies, subsidies, belastingverlagingen en belastingvoordelen, kunnen u ook helpen bij de financiering van uw project. Die steun wordt op federaal, gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau onder bepaalde voorwaarden en op basis van bepaalde criteria toegekend.

Houd er ook rekening mee dat grote renovatiewerken een impact kunnen hebben op het kadastraal inkomen van uw woning.

Tot slot profiteert u bij de renovatie van een woning die al minstens tien jaar bewoond is, van een verlaagd btw-tarief van 6 %.

4. Neem een betrouwbare aannemer onder de arm

Of u nu bouwt, renoveert of andere werken laat uitvoeren in uw woning, neem geen overhaaste beslissingen en doe een beroep op een betrouwbare aannemer.

 • Raadpleeg zijn website, vraag naar voorbeelden van werken of referenties.
 • Controleer of de aannemer is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen voor dat type werk.
 • Ga na of de ondernemer geen schulden heeft via de website checkinhoudingsplicht.be.
 • Kies voor een transparante, serieuze en beschikbare aannemer die een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte opstelt, in functie van de aard van de werken.
 • Kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

5. Vraag een schriftelijke offerte aan voor de start van de werken

Voor u een contract tekent, laat u best een schriftelijke kostenraming (gedetailleerde prijsofferte) opstellen, die de volgende elementen bevat:

 • naam, adres en ondernemingsnummer van het bedrijf;
 • beschrijving en aard van de te leveren diensten en eventuele leveringen;
 • prijs (forfaitair bedrag of andere, afhankelijk van de aard van de gevraagde werken en diensten of van de te leveren goederen);
 • geschatte duur van de diensten.

Als een voorschot nodig is, moet de aannemer u informeren over de leveringsdatum of de termijn voor de voltooiing van de werken; datum en geldigheidsduur van de offerte.

Houd er rekening mee dat het niet verplicht is om een offerte op te maken, en dat die ook niet gratis moet zijn. Voor de aannemer zijn offerte opstelt, moet hij u wel duidelijk informeren over het feit dat u daarvoor moet betalen.

Moet u een voorschot betalen? Dan moet de aannemer verplicht een bestelbon opmaken.

Voor u akkoord gaat met een offerte of bestelbon, bekijkt u die best in detail.

Vraag ook naar de documenten die de algemene voorwaarden en de betalingsmodaliteiten vermelden.

6. Lees de algemene voorwaarden voordat u uw handtekening plaatst

Neem vóór ondertekening de tijd om de algemene voorwaarden te lezen. Aarzel niet om de aannemer om toelichting te vragen of een aantal voorwaarden aan te passen, indien dat gegrond is.

In de bouw worden geregeld voorschotten gevraagd. Vermijd dat die onredelijk zijn.

Voor grootschalige projecten is het beter om, na de eerste aanbetaling, pas te betalen naarmate de werkzaamheden vorderen.

Vraag in ieder geval waarom een voorschot nodig is en eis voor elke betaling een factuur! Voor bouwwerken is een factuur immers verplicht.

Kies tot slot voor betaling per bankoverschrijving of langs elektronische weg. Houd er rekening mee dat het totaalbedrag aan cashbetalingen binnen eenzelfde contract nooit meer dan 3.000 euro mag bedragen.

7. Een contract is bindend voor beide partijen

Zijn de twee partijen het eens over de voorwaarden en ondertekenen ze een offerte of bestelbon, dan is het contract gesloten. Beide partijen moeten zich vanaf dat moment aan de voorwaarden houden. Als er wijzigingen nodig zijn, moet u die vermelden in een bijlage die de mogelijke gevolgen beschrijft (prijs, termijn ...)

Zowel u als de aannemer moeten alles in het werk stellen om aan de voorwaarden van het contract te voldoen.

8. Laat u goed verzekeren

Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn en om dienstverleners te kiezen die het ook goed zijn! Uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon staat tot uw beschikking om u te helpen bij het bepalen van de nuttige verzekeringsdekkingen die u best afsluit afhankelijk van uw project, zoals Alle Bouwplaatsrisico’s verzekering (ABR-verzekering) en de rechtsbijstandsverzekering.

Uw verzekeraar kan u ook informeren over de verzekeringsdekkingen die soms verplicht kunnen zijn voor uw architect en uw aannemer(s).

9. Aankoop op plan of via sleutelop- de-deur: u bent beschermd

Controleer altijd vóór de ondertekening van een contract of de wet Breyne in uw geval van toepassing is. Die wet biedt uitgebreide bescherming aan wie een huis laat bouwen of een huis op plan koopt bij een bouwpromotor of aannemer. De wet Breyne is dwingend: het is niet mogelijk om er van af te wijken.

De wet Breyne bepaalt dat de toekomstige eigenaar volledige en correcte informatie moet krijgen. De overeenkomst vermeldt daarom verplicht bepaalde voorwaarden.

Opgelet! De wet Breyne is niet van toepassing wanneer u met verschillende aannemers afzonderlijke contracten afsluit voor de uitvoering van aparte bouwopdrachten (ruwbouw, dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken …)

10. Vermijd de valkuilen

Ook al biedt de regelgeving een goede juridische bescherming, blijf waakzaam om uw project tot een succes te maken!

 • Laat u adviseren, bijvoorbeeld door een architect, bankier of uw verzekeraar.
 • Ga na welke vergunningen nodig zijn.
 • Stel een realistisch budget op.
 • Vraag referenties van aannemers en vergelijk.
 • Vraag gedetailleerde schriftelijke prijsoffertes.
 • Lees alle documenten grondig na en stel vragen als ze niet duidelijk zijn.
 • Neem bedenktijd voordat u een contract ondertekent.
 • Wees op uw hoede voor al te aantrekkelijke offertes.
 • Betaal enkel als u een factuur krijgt en betaal geen buitensporige cash bedragen.
 • Controleer altijd of het rekeningnummer van de begunstigde klopt voordat u een betaling doet.
 • Laat u niet beïnvloeden of onder druk zetten.
 • Ken uw rechten en plichten.

Meer informatie en tips:

Deze tips zijn het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Economie, de beroepsfederaties van de bouw-, architectuur- en verzekeringssector, Test Aankoop en de Verzoeningscommissie Bouw.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel