Blijf op de hoogte


Energiefactuur van huishoudens sterk beïnvloed door distributienettarieven

In 2019 vertegenwoordigden de distributienettarieven gemiddeld 35,4 % van de elektriciteitsfactuur en 26,3 % van de gasfactuur van een gemiddeld Belgisch gezin. Dat blijkt uit een analyse van de financiële prestaties van energiedistributienetbeheerders, uitgevoerd door het Prijzenobservatorium.

349372 043 20 banner newsroom icn inr df47a3 large 1583945093

De distributienettarieven vormen een belangrijk bestanddeel van de energiefactuur van Belgische huishoudens. In 2019 vertegenwoordigden deze tarieven gemiddeld 35,4 % van de elektriciteitsfactuur en 26,3 % van de gasfactuur van een gemiddeld Belgisch gezin.

Naast de kosten voor de elektriciteits- en aardgasdistributie dekken deze tarieven met name het onderhoud van het bestaande netwerk van elektriciteitskabels en aardgasleidingen en de installatie van nieuwe kabels en leidingen, de kosten voor openbare dienstverplichtingen (bijvoorbeeld de installatie van budgetmeters, openbare verlichting), de compensatie voor netverliezen of bepaalde lokale toeslagen.

Omdat netbeheerders een natuurlijk regionaal monopolie hebben, is de markt sterk gereguleerd en staat ze onder toezicht van gewestelijke regulatoren.

Deze regulatoren zijn verantwoordelijk voor de goedkeuring of de aanpassing van het toegestane inkomen van de DNB’s op basis van een tariefmethodologie die, naast de verschillende kosten, ook rekening houdt met een winstmarge en eventueel andere stimulansen op het vlak van kwaliteit of efficiëntie. De tariefmethodologie stimuleert de DNB om doeltreffend en kwaliteitsvol te opereren.

Evolutie van de bedrijfsopbrengsten en de ondernemingsmarge (in miljoen € of in %)

De financiële prestaties zijn, onder meer via de evolutie van de bedrijfskosten (en de bedrijfsopbrengsten), een belangrijke factor in het tot stand komen van de distributienettarieven. Daarnaast zijn het resultaat na belasting en de bestemming van dat resultaat variabelen die voor DNB's van belang kunnen zijn voor redenen van interne/externe financiering of voor het aantrekken van risicokapitaal.

 

De aandeelhouders (voornamelijk steden en gemeenten, maar ook enkele  financieringsintercommunales) ontvangen als risicokapitaalinvesteerders in DNB's een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

 

Tussen 2014 en 2018 genereerden de DNB’s in België een gemiddeld resultaat na belastingen van 446 miljoen euro, waarvan 92 % werd uitgekeerd aan de aandeelhouders. In termen van bedrijfsopbrengsten (gemiddeld 5 miljard euro tussen 2014 en 2018) behaalden de DNB's een ondernemingsmarge (na belastingen) van 8,9 %, wat hoger is dan sommige andere gereguleerde sectoren.

In theorie kan het resultaat na belasting op diverse manieren worden verwerkt: toevoeging aan het eigen vermogen van de DNB, verrekening als overgedragen winst of uitkering aan de aandeelhouders (dividenden). Met 92 % (oftewel 409 miljoen euro) van het resultaat na belastingen uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden, kozen de DNB’s voornamelijk voor deze laatste vorm van resultaatverwerking.

Peter Van Herreweghe, directeur van het Prijzenobservatorium

Dividenduitkeringsgraad ten overstaan van het resultaat na belastingen (in miljoen € of in %)

 

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel