Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 01 april, 2020 bericht


Valse facturen van De Watergroep in omloop!

Kreeg je een e-mail van De Watergroep waarin een Duits bankrekeningnummer wordt vermeld? Dan ben je niet alleen! Betaal dit niet zomaar, want het gaat hier om een geval van oplichting.

351025 mockupwater 2e808f large 1585732426

De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft een ongeziene toevloed van meldingen gekregen over die valse e-mail. Op één dag tijd werden meer dan 100 meldingen ontvangen bij het Meldpunt van de FOD Economie.

“Ik kreeg op 30 maart 2020 een e-mail met het verzoek om de eindafrekening voor mijn waterverbruik te betalen. Meerdere factoren wijzen er op dat het wellicht om oplichting gaat. Er is geen enkel gegeven over mijn persoon of adres in terug te vinden, uitgezonderd mijn e-mailadres. Het bericht is bijzonder eenvoudig samengesteld en ik moest betalen voor 3 april terwijl het al 30 maart was. “

Lien (slachtoffer)

Uit de meldingen blijkt dat de oplichters steeds op dezelfde manier te werk gaan. Je krijgt een e-mail met de mededeling dat er een fout was in de jaarrekening en dat het verschil betaald moet worden op het Duitse bankrekeningnummer: DE28 1001 1001 2620 0731 00. Het gaat steeds om het bedrag van 83,19 euro dat je moet betalen voor 3 april 2020 met als betalingskenmerk 5264 9810 2156 3331. Doe je dat niet voor 3 april 2020 dan worden er zogezegd 37,50 euro aanmaningskosten in rekening gebracht. Bovendien kan je in de e-mail het volgende zinnetje terugvinden: Tevens zijn wij genoodzaakt om u water af te sluiten tot de eind afrekening is voldaan.”

3 belangrijke tips

  • Betaal nooit zomaar een factuur van De Watergroep (of van een andere bedrijf) als die er verdacht uitziet of zonder gedetailleerde afrekening van je verbruik.
  • Controleer het e-mailadres. Bedrijven zoals De Watergroep versturen e-mails vanuit hun bedrijfsnaam. E-mails van De Watergroep zijn altijd afkomstig van @dewatergroep.be adressen.
  • Bel in geval van twijfel het bedrijf op via een nummer dat u kent en gebruik niet het telefoonnummer dat vermeld staat op de factuur, want dit kan ook vervalst zijn.

Wat als je toch al betaald hebt?

  • Licht je bank  zo snel mogelijk in.
  • Doe een melding via het Meldpunt van de FOD Economie. Kies voor “Oplichting/bedrog/fraude” en vervolgens voor “Vervalste facturen”.
  • Doe aangifte bij de Lokale Politie in je buurt wanneer ze je bedreigen.

Contactinformatie

Contactpersonen
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel