Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 02 mei, 2020 bericht


Uitvoervergunningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

De FOD Economie heeft sinds 15 maart 2020 naar aanleiding van de uitvoering van de EU-reglementering 284 vergunningen afgeleverd.

351763 photo mask2 a2a97a large 1586531538

De EU-verordening 2020/568 bepaalt dat vanaf 26 april 2020 voor een periode van 30 dagen (dus tot en met 25 mei ) een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderworpen aan een uitvoervergunning.

In bijlage I van deze EU-verordening staat een overzicht van de goederen waarvoor een uitvoervergunning is vereist als je deze wil exporteren buiten de Europese Unie. Het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen die vallen onder de GN-codes en beschrijvingen die zijn opgenomen in de bijlage die je op onze website kan terugvinden.

De FOD Economie is bevoegd voor het afleveren van uitvoervergunningen. Zij doet hierbij een eerste analyse van het dossier waarbij rekening gehouden wordt met de bepalingen uit de verordening. Is er twijfel of de goederen een uitvoervergunning moeten krijgen, dan wordt een advies gevraagd bij de bevoegde diensten.

Daarnaast analyseert de FOD Economie of er een tekort is van goederen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, binnen de EU. Als ze hierover twijfels heeft, kan de FOD Economie terecht bij het Clearinghouse van de Europese Commissie voor advies. Dit Clearinghouse coördineert de inspanningen om de vraag en aanbod van onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie op elkaar af te stemmen en de goede werking van de interne markt te vergemakkelijken.

 

De FOD Economie heeft sinds het in voege treden van de maatregelen op 15 maart, 284 vergunningen afgeleverd:

  • 103 vergunningen werden afgeleverd in het kader van humanitaire hulp;
  • 116 vergunningen werden afgeleverd in het kader van contractuele en commerciële verplichtingen;
  • 56 vergunningen werden afgeleverd in het kader van “intra company” zendingen;
  • 9 vergunningen werden afgeleverd in het kader van giften of zendingen naar familieleden.

Contactinformatie

Contactpersonen
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel