Blijf op de hoogte


Lage totale inflatie in België in het eerste kwartaal

De totale inflatie in België kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 1,0%. Volgens het eerste kwartaalverslag 2020 van het Prijzenobservatorium is deze lage inflatie vooral het gevolg van een sterke daling van de energieprijzen op jaarbasis (-6,0%). De inflatie voor zowel voeding als diensten kwam uit op 2,1%.

354666 156 20 banner newsroom 0636f9 large 1589356419

In het eerste kwartaal 2020 nam de totale inflatie in België toe tot 1,0 %. De gemiddelde totale inflatie van onze voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) bedroeg 1,5 %.

In België evolueerde de negatieve inflatie voor energie van -0,3 % naar -11,8 % tussen januari en maart 2020.  (-6,0 % gemiddeld in het eerste kwartaal van 2020). Die prijsdaling op jaarbasis kan dus worden verklaard door de wereldwijde coronacrisis, die de vraag naar olie aanzienlijk heeft beïnvloed. Bovendien bleef het olieaanbod, ondanks de sterke daling van de vraag, zeer groot, met daarenboven een sterke stijging van de productie in Saoedi-Arabië in maart, waardoor de daling van de olieprijzen nog werd versterkt.

In maart 2020 lagen de consumptieprijzen van stookolie (-26,5%), aardgas (-16,8%), motorbrandstoffen (-16,1%) en elektriciteit (-8,3%) veel lager dan verleden jaar.

In onze buurlanden daalde de gemiddelde inflatie voor energie ook sterk en werd ze negatief in maart 2020 (-2,6 %), maar de prijsdaling was dus minder uitgesproken dan in België..

Sinds het begin van het jaar werd een opwaartse prijstrend waargenomen bij  voedingsmiddelen, waarvoor de inflatie in het eerste kwartaal van 2020 steeg tot 2,1 %.

De prijzen van niet-bewerkte levensmiddelen lieten een positieve inflatie optekenen (1,9 %) na drie kwartalen van negatieve inflatie. De inflatie voor fruit is opnieuw positief en die voor vlees stijgt sterk. Voor fruit wordt de inflatie verklaard door een middelmatige oogst in 2019. Wat vlees betreft, is de stijging van de inflatie vooral te wijten aan de ontwikkeling van de prijzen voor varkensvlees (6,5 %).

Ook de inflatie voor bewerkte levensmiddelen nam toe (2,1 %), onder andere door alcoholische dranken en tabak.

De inflatie voor levensmiddelen in België bleef echter onder die van de buurlanden, die 3,0 % bedroeg.

De stijging van de inflatie voor levensmiddelen in het eerste kwartaal van 2020 wordt verklaard door andere factoren dan de coronacrisis, zoals de stijgende trend van de prijzen sinds het begin van het jaar, de weersomstandigheden, seizoensgebonden factoren alsook de naweeën van de Afrikaanse varkenspest. Voor energie daarentegen bracht de daling van de vraag als gevolg van de coronacrisis, gekoppeld aan geopolitieke factoren, een sterke terugval van de prijs van energieproducten met zich mee.

 Peter Van Herreweghe, directeur van het Prijzenobservatorium
354667 156 20 infographie 600x1152 nl d4c11d original 1589356420

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel