Blijf op de hoogte


Kunsthandel: onthoofde Romeinse hoogwaardigheidsbekleder keert terug naar Italië

Het in 2011 gestolen beeld stond tentoon in een Brusselse antiekgalerie

Op 20 januari 2021 bezorgden de Belgische autoriteiten hun Italiaanse collega’s een Romeins beeld uit de 1e eeuw voor Christus terug, dat in 2011 in Rome was gestolen. De teruggave is het concrete resultaat van de inspanningen van de Economische Inspectie in de strijd tegen kunsttrafiek voor het witwassen van geld of de financiering van criminele of terroristische activiteiten.

376486 007 21 togatus 2x 1000x653 9360f5 large 1611042593

De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie overhandigde het Romeinse beeld uit de eerste eeuw voor Christus officieel aan de Italiaanse autoriteiten, vertegenwoordigd door het "Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale". Het gaat om een beeld van het type Togatus, een man in een toga, dat in 2011 in Rome werd ontvreemd.

 

Het kunstwerk bevond zich in een Brusselse antiekgalerie. Na onderzoek bleek dat het beeld bij die antiquair voor verkoop was aangeboden door een buitenlander die bekend staat bij de Italiaanse autoriteiten die de trafiek in cultuurgoederen bestrijden.

 

Het onderzoek door de Economische Inspectie, onder toezicht van het Brusselse parket, leidde tot de inbeslagname van het gestolen standbeeld en de uiteindelijke teruggave ervan aan de Italiaanse autoriteiten.

Die restitutie is het eerste wapenfeit van verschillende onderzoeken die de Economische Inspectie onder toezicht van de Brusselse justitie momenteel uitvoert rond fraude op de kunstmarkt.

De Economische Inspectie kan daarbij rekenen op de Belgisch-Italiaanse samenwerking om het fenomeen van de handel in cultuurgoederen tegen te gaan.

 

De actie maakt ook deel uit van de opdracht van de Economische Inspectie om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en consumenten te beschermen tegen handelspraktijken die hun belangen schaden. Daartoe voerden haar diensten verkennende controles uit in de kunstmarktsector. Die sector moet binnenkort de maatregelen voor de preventie van witwaspraktijken en terrorismefinanciering naleven.

 

Naast de schending van de rechten van de consument die - te goeder trouw - bedrogen wordt over de aard of de herkomst van de verworven goederen, draagt kunsttrafiek bij aan de uitholling van de wereldcultuur. Daarbij verrijkt hij criminele groepen die actief zijn in die illegale sector, die witwaspraktijken en terrorismefinancieringscircuits dient.

De illegale herkomst van een archeologisch object achterhouden, is een zware inbreuk op de rechten van de consument en op het Wetboek van economisch recht, en kan op de koop toe een overtreding zijn van het gewone strafrecht. De Economische Inspectie doet heel wat moeite om zulke praktijken de wereld uit te helpen. Op grond van de antiwitwaswet van 18 september 2017 moet de kunstsector binnenkort dan ook de maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht nemen. Bedoeling is de actoren in de sector die zich met verdachte praktijken inlaten, te responsabiliseren.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

Gestolen in 2011 in Rome, te koop aangeboden in Brussel en vandaag teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar dankzij sterk werk van de Economische Inspectie en het Brusselse parket. Dit voorbeeld van een goede Belgisch-Italiaanse samenwerking in de bestrijding van kunsttrafiek zorgt er voor dat dit beeld van meer dan 2000 jaar oud terug naar huis kan. Binnenkort zal de anti-witwaswet van 18 september 2017 van toepassing zijn in de kunstensector, wat de illegale handel in kunst verder bemoeilijkt.

 Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel