Blijf op de hoogte


Sociaal tarief tijdelijk ook voor mensen met laag inkomen

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas geldt van 1 februari tot 31 december 2021 ook voor residentiële klanten van energieleveranciers die een verhoogde tegemoetkoming krijgen. Daar hebben personen met een laag inkomen recht op.

274443 fotolia 117439350 subscription monthly xl%20 %20prise terre 08f128 large 1520523031

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarieven. Dat tarief is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen. Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers. Zij zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.

Vanaf 1 februari en tot 31 december 2021 wordt het sociaal tarief uitgebreid tot residentiële klanten van energieleveranciers die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen.

Betrokken personen komen bij hun ziekenfonds te weten of ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Uit de berekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) blijkt dat een energieklant met het sociaal tarief op jaarbasis gemiddeld 500 euro bespaart in vergelijking met een normaal energiecontract.

Automatische toekenning

Om de drie maanden krijgen de energieleveranciers een lijst van klanten die recht hebben op het sociaal tarief. Klanten die het tijdelijke voordeel genieten zullen dat dus ten vroegste in mei zien op hun energiefactuur. Het sociaal tarief wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 februari 2021.

 

Het is ook mogelijk om online na te gaan of het sociaal tarief automatisch wordt toegekend, voor welk(e) contract(en) en voor welke periode. Als dat niet het geval is, helpt het Contact center van de FOD Economie betrokkenen graag verder.

 

 

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel