Blijf op de hoogte


De gezondheidscrisis joeg de prijzen in 2020 niet de hoogte in

In 2020 bedroeg de inflatie 0,4 %, ten opzichte van 1,2 % in 2019. Die sterke daling van de inflatie was vooral te wijten aan de prijzen van energieproducten, die slechts minimaal stegen. Dat compenseerde de stijging van de voedselprijzen aanzienlijk, blijkt uit het Jaarverslag 2020 van het Prijzenobservatorium.

De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus dreef de prijzen vorig jaar niet op, zo blijkt uit het Jaarverslag 2020 van het Prijzenobservatorium.

 

In België bedroeg de globale inflatie gemiddeld 0,4 % in 2020 (tegenover 1,2 % in 2019). De gemiddelde totale inflatie van onze voornaamste buurlanden daalde eveneens in 2020 en bedroeg 0,5 % (tegenover 1,5 % in 2019). Net als in 2019 was de totale inflatie in België in 2020 dus lager dan gemiddeld in de buurlanden.

0998e15c e8e6 43a4 a166 c25db2e7159e

Energie in duikvlucht

De consumptieprijzen van energieproducten daalden gemiddeld met 11 % op jaarbasis in 2020.

Vooral de prijzen voor vloeibare brandstoffen en gas kenden een bijzonder sterke daling. De prijzen voor motorbrandstoffen en elektriciteit daalden minder sterk, voornamelijk door de wereldwijde gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus.

 

Door de forse val van de gemiddelde olieprijs in euro (-36,4 % op jaarbasis) namen de prijzen voor motorbrandstoffen en stookolie in 2020 af met gemiddeld 8,5 % en 28,2 %. De consumptieprijs van aardgas daalde met 13,9 % op jaarbasis. Ook de elektriciteitsprijzen gingen in 2020 op jaarbasis met 6,4 % naar beneden. In de buurlanden daalden de energieprijzen met 5,5 % op jaarbasis. 

De842c47 fa44 4144 96b7 4d2be0863cfb

De prijsdaling voor energie op jaarbasis was in ons land sterker (-11 %). Dat is vooral te verklaren doordat er in België sprake is van een prijsdaling op jaarbasis voor elektriciteit en omdat er, ten opzichte van de buurlanden, een meer uitgesproken negatieve inflatie is voor vloeibare brandstoffen en gas.

Levensmiddelen de hoogte in

Ten opzichte van het jaar ervoor stegen de consumptieprijzen voor levensmiddelen met 2,6 % in 2020, tegenover 1,3 % in 2019.

 

Dat inflatiepercentage is hoger dan het gemiddelde inflatiepercentage dat werd waargenomen in de vier voorgaande jaren (2,1 %). De prijsstijging was het grootst voor onbewerkte levensmiddelen (4,7 % - vooral fruit en vlees). De prijzen van bewerkte levensmiddelen stegen langzamer met 2,1 %. In de buurlanden steeg de inflatie van levensmiddelen gemiddeld met 2,7 %.  

De impact van de coronacrisis en de lockdowns op de consumptieprijzen wordt enkel vastgesteld voor duidelijk zichtbare producten, zoals voor gepelde garnalen of voor bepaalde groenten tijdens de lente. De inflatieversnelling voor andere levensmiddelen is toe te schrijven aan andere conjunctuurfactoren. De gezondheidscrisis (in combinatie met andere factoren) oefende een sterkere neerwaartse druk uit op de prijzen voor de (primaire) producenten, met name van varkensvlees en aardappelen, of van melk en eieren.

Peter Van Herreweghe – directeur van het Prijzenobservatorium
52171ecf 1a35 4cba b4b0 b62032fe89a0

Het Prijzenobservatorium boog zich ook over de langetermijntrend voor de voedselprijzen tussen 2005 en 2020.

 

Sinds 2017 en tot voor kort was de cumulatieve voedselprijsinflatie in België lager dan in de buurlanden. Maar over de hele periode (2005-2020) was ze hoger dan in elk van de buurlanden. De gemiddelde inflatie in die periode bedroeg 2,5 % in België, ten opzichte van 2,2 % in Duitsland en Nederland, en 1,8 % in Frankrijk. De bijdrage van de levensmiddelen tot de totale inflatie was in België ook groter dan in elk van de buurlanden.

 

Het prijsverloop verschilt vooral in 3 perioden (september 2006 - juni 2009 en juli 2015 - december 2016), met een stijging van het prijsverschil ten nadele van België, en tussen januari 2019 en juni 2020, met een afname van het inflatieverschil.

 

Uit een meer gedetailleerd onderzoek per productgroep blijkt dat vooral bewerkte levensmiddelen (exclusief alcohol en tabak) en alcoholische dranken bijdroegen tot die relatief hoge gecumuleerde inflatie in België. Het verschil met Frankrijk is het grootst.

 

Verschillende productgroepen verklaren die stijging, afhankelijk van specifieke perioden en van het land waarmee de vergelijking wordt gemaakt. Voor de periode september 2006 - juni 2009 was dat de groep brood en granen; voor de periode juli 2015 - december 2016 de groepen alcoholhoudende dranken en tabak. De groepen groenten en vlees lagen aan de basis van de convergentie tussen januari 2019 en juni 2020.

 

Verschillende factoren speelden een rol: structurele factoren (zoals wijzigingen in de belastingtarieven), maar ook factoren die verband houden met de structuur van de voedselconsumptie (en dus met de weging van de verschillende producten bij de berekening van de geaggregeerde indexcijfers).

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel