Blijf op de hoogte


Parship informeert zijn gebruikers beter

Parship, een van de toonaangevende datingsites, heeft de precontractuele informatie op zijn websites verbeterd. Dat is het resultaat van een controleactie die de Economische Inspectie van de FOD Economie op Europees niveau heeft gecoördineerd.

De liefde vinden zonder bedrogen te worden...  zou een gepaste titel kunnen zijn voor de Europese controleactie van datingwebsites, onder coördinatie van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

De actie vond plaats in het kader van het netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming (CPC - Consumer Protection Cooperation). Dat netwerk biedt een nationale autoriteit van een EU-land de mogelijkheid zijn tegenhanger in een andere lidstaat bijstand te vragen om een einde te maken aan een grensoverschrijdende inbreuk op de Europese consumentenwetgeving.

Tijdens die actie werden 50 websites in 13 landen van de Europese Unie onder de loep genomen. Daarbij kwam een aantal problemen aan het licht rond onduidelijke informatie over het herroepingsrecht en de verlenging van de overeenkomst.

Dat Parship, een van de grootste Europese datingsites, de precontractuele informatie op al zijn websites heeft verbeterd en in overeenstemming gebracht met de eisen van de Europese consumentenwetgeving toont de relevantie van die controles en de doeltreffendheid van de Europese aanpak aan.

De consument weet nu duidelijk wat hij moet betalen als hij de datingsite begint te gebruiken, maar de overeenkomst wil beëindigen voordat de bedenktijd van 14 dagen om is. Hij moet betalen naar rato van het aantal dagen dat hij van de dienst gebruik heeft gemaakt, tenzij in het afgesloten contract uitdrukkelijk staat dat een of meer van de diensten vanaf het begin integraal moeten worden verleend. Ook het feit dat de overeenkomst automatisch wordt verlengd, mag niet voor de consument worden verzwegen.

Liefde zonder grenzen... en bedrog dus ook

De meeste meldingen die de Economische Inspectie ontvangt gaan over het niet-naleven van die verplichtingen (ongeveer 15 meldingen in 2020, een cijfer dat stabiel blijft ondanks de coronacrisis en de toenemende populariteit van online dating). Het zou kunnen dat het geringe aantal meldingen over datingsites te wijten is aan een zekere schaamte bij de consument om een klacht in te dienen.

Hoewel in België geen inbreuken werden vastgesteld, beschouwt de Economische Inspectie de rechten van gebruikers van datingsites  toch als een Europese prioriteit. Populaire datingsites zijn immers actief vanuit meerdere landen. Bovendien worden vaak zogeheten kwetsbare consumenten het slachtoffer van mogelijke misleidende praktijken van die sites.

4 tips om problemen te vermijden

  1. Kies bekende en legale datingsites en controleer hun reputatie via een zoekmachine. Zo voorkom je dat je het slachtoffer wordt van een frauduleuze site.
  2. Bestudeer de contractvoorwaarden: duur, automatische verlenging en voorwaarden om het contract op te zeggen.
  3. Verander je van gedacht, vergeet dan niet dat je in elk geval een herroepingsrecht van 14 dagen hebt.
  4. Meld misleidende praktijken via ons meldpunt.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel