Blijf op de hoogte


Oproep tot kandidaatstelling voor de bezorging van kranten en tijdschriften in België

België heeft een Europese offerteaanvraag gelanceerd voor de gunning van een concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften in België tussen 2023 en 2027.

Momenteel staat bpost in voor de bezorging van kranten en tijdschriften aan huis in België in het kader van een door de staat gegunde dienstverleningsconcessie, na organisatie van een gunningsprocedure in 2015.

Het doel van de concessie bestaat erin om kranten en tijdschriften te bezorgen bij alle huishoudens in België. De concessie maakt het iedere burger dus mogelijk om adequate informatie te verkrijgen, wat de pluraliteit van meningen versterkt en de deelname aan het politieke debat bevordert. Het doel van de concessie is een “last resort”-dienst te verlenen, in die zin dat de concessiehouder een back-updienstverlener is, die optreedt indien en voor zover de uitgever geen andere mogelijkheden ziet voor de distributie van zijn kranten of tijdschriften. De concessiehouder heeft dus geen exclusiviteit.

De huidige aan bpost verleende concessie loopt af op 31 december 2022. Daarom heeft België een nieuwe Europese offerteaanvraag uitgeschreven voor een dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en tijdschriften.

De concessie wordt gegund voor een periode van vijf jaar, van 2023 tot 2027, na een open, transparante en niet-discriminerende offerteaanvraagprocedure, waarop belangstellende bedrijven (eventueel in groep) kunnen inschrijven via:

Aanvragen voor deelname kunnen tot 1 juni 2021 (14.00 uur) worden ingediend. De geselecteerde kandidaten kunnen dan meedingen naar de concessie.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel