Blijf op de hoogte


Lage inflatie in België in het eerste kwartaal

Volgens het Prijzenobservatorium steeg de totale inflatie in België in het eerste kwartaal van 2021 naar 0,8%. Dit is volgens het eerste kwartaalverslag van 2021 te verklaren door een stijging van de prijzen voor energieproducten. De totale inflatie blijft echter laag in vergelijking met de buurlanden en met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

390360 109 21 banner newsroom icn inr baa499 large 1620314165

In het eerste kwartaal 2021 ging de totale inflatie in België, gemeten op basis van de geharmoniseerde consumptieprijsindex, de hoogte in en bedroeg ze 0,8% (in vergelijking met 0,3% in het vierde kwartaal 2020). Dat niveau van totale inflatie blijft onder de gemiddelde jaarlijkse groei (GJG) berekend over de afgelopen vijf jaar (1,6% in de periode 2015-2020).

De stijging van de totale inflatie wordt verklaard door een stijging van de prijzen voor energieproducten, terwijl die in de verschillende kwartalen van 2020 sterk waren gedaald. Zo evolueerde de inflatie voor energie van -10,4 % in het vierde kwartaal van 2020 naar +0,4 % in het eerste kwartaal van 2021, terwijl de inflatie voor de levensmiddelen, niet-energetische industriële goederen en diensten in dezelfde periode daalde.

Peter Van Herreweghe – directeur van het Prijzenobservatorium

De gemiddelde totale inflatie van onze voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) kende een sterkere stijging in het eerste kwartaal van 2021, namelijk tot 1,5 % (tegenover -0,2 % tijdens het vierde kwartaal van 2020). De totale inflatie in België is dus lager dan onze buurlanden. Dat is te verklaren door de lagere inflatie in België voor levensmiddelen, diensten en niet-energetische industriële goederen en een iets hogere inflatie voor energieproducten.

67935e72 0f1c 456a a366 c66e0fdf5c67

Olie stuwt energieprijzen de hoogte in

De consumptieprijzen van energieproducten stegen in België met gemiddeld 0,4% op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2021 (tegenover -10,4% in het vierde kwartaal van 2020). Die inflatie wordt verklaard door een prijsstijging op jaarbasis voor gas (+3,2%) en elektriciteit (+1,9%). Ook een minder uitgesproken prijsdaling voor vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen, voornamelijk ten gevolge van de stijging van de olieprijzen, heeft directe of indirecte gevolgen voor de prijs van de verschillende energieproducten.

 

De olieprijs in het eerste kwartaal van 2021 steeg 36,1% ten opzichte van de prijs van het laatste kwartaal van 2020 (in euro). Een vat kostte daardoor gemiddeld 50,0 euro.

36f5f0a1 24f6 44d9 9fc5 dfc976300db6

Sterke vertraging voor de voedselprijzen

In het eerste kwartaal van 2021 stegen de consumptieprijzen voor levensmiddelen licht met 0,8 % op jaarbasis, wat een vertraging van de inflatie is ten opzichte van het vorige kwartaal (2,3 %). Dat is de laagste inflatie voor die productgroep sinds het eerste kwartaal van 2017.

 

Onbewerkte levensmiddelen kenden zelfs een negatieve inflatie van -1,4% (tegenover +4,3% in het vorige kwartaal). De prijzen zakten dan ook in een jaar tijd voor groenten (-1,1%), en nog sterker voor fruit (-7,1%). De fruitprijzen in het eerste kwartaal van 2021 zijn niet bijzonder laag (ze komen overeen met het kwartaalgemiddelde voor de periode 2017-2020) maar de prijzen van 2020 bereikten een hoog niveau wat de negatieve inflatie verklaart.

 

De prijzen van bewerkte producten stegen met 1,3%, vooral als gevolg van tabak. De prijzen van tabak kenden in die productgroep de hoogste inflatie (+4,6% door de stijging van de accijnzen in januari 2021). Zonder alcohol en tabak blijft de inflatie voor bewerkte producten beperkt tot 0,4%. Voor de meeste subcategorieën van bewerkte levensmiddelen was de inflatie in het eerste kwartaal zeer laag, en in maart zelfs negatief.

Gedaalde inflatie door verlengde koopjesperiode

De prijzen van kleding en schoeisel namen in het eerste kwartaal van 2021 op jaarbasis af met 3,2% (tegenover 0,0% in het vierde kwartaal 2020). Dit als gevolg van de verlenging van de soldenperiode tot 15.02.2021 die een belangrijke neerwaartse impact had op de totale inflatie. In februari was het effect op de totale inflatie 0,6 procentpunt. Voor het hele eerste kwartaal bedroeg de impact 0,2 procentpunt.

 

Het prijsstijgingstempo voor de diensten vertraagde van 1,6% in het vorige kwartaal tot 1,3% in het eerste kwartaal van 2021. Die vertraging werd voornamelijk veroorzaakt door een lagere inflatie voor werkelijke woninghuur en voor goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning. Bovendien was er een sterke prijsstijging bij de postdiensten (+18,1%) als gevolg van de nieuwe tarieven van postzegels vanaf 1 januari 2021.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel