Blijf op de hoogte


Stijging van de inflatie in het tweede kwartaal door een sterke toename van de energieprijzen

De totale inflatie in België is gestegen in het tweede kwartaal, vooral door de stijging van energieprijzen. Dat blijkt uit het tweede kwartaalverslag van het Prijzenobservatorium. Voor de overige productgroepen blijft de inflatie zeer beperkt.

In het tweede kwartaal 2021 is de totale inflatie in België sterk gestegen en bedroeg 2,4 % (0,8 % in het eerste kwartaal 2021) oftewel het hoogste niveau sinds het vierde kwartaal 2018 (2,8 %).

De toename van de totale inflatie wordt verklaard door een grote stijging van de prijzen voor energieproducten (gemiddeld +18,3 % op jaarbasis), terwijl die in 2020 sterk daalden (-11,0 %) en in het eerste kwartaal 2021 slechts een lage inflatie vertoonden (+0,4 %).

Ondanks het beperkte gewicht in de consumptiekorf (9,6 %) leverde energie de grootste bijdrage aan de totale inflatie in het beschouwde kwartaal (1,59 procentpunt).

23664c07 fb3a 4734 badd 5c8c04a91cae

De gemiddelde totale inflatie van onze belangrijkste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) kende in het tweede kwartaal 2021 een meer gematigde stijging (2,0 % tegenover gemiddeld 1,5 % in het eerste kwartaal 2021). De totale inflatie in België (2,4 %) was dus iets hoger dan in de buurlanden (2,2 % in Duitsland, 1,8 % in Nederland en eveneens 1,8 %  in Frankrijk), terwijl ze in België in het vorige kwartaal lager bleef dan in elk van de buurlanden afzonderlijk.

Het verschil in totale inflatie (0,37 procentpunt in het nadeel van België) is uitsluitend het gevolg van de veel hogere inflatie in België voor energieproducten, onder meer door de lage taksen op stookolie en gas zodanig dat de wijzigingen van de onderliggende prijs van grondstoffen zich direct en beduidend weerspiegelen in de consumptieprijzen. Daarnaast was de inflatie voor levensmiddelen en niet-energetische industriële goederen in België iets lager en lag ze op hetzelfde niveau voor de diensten.

Stijgende energieprijzen als gevolg van de olieprijsstijging

In België is de inflatie voor energieproducten blijven stijgen, van 8,7 % in maart tot 18,8 % in juni. Die inflatiestijging is vooral te verklaren door het bijzonder lage niveau van de energieprijzen in het tweede kwartaal 2020 ten gevolge van de scherpe daling van de olieprijs (ter herinnering: die forse daling is begonnen in maart 2020 en heeft gevolgen gehad voor de prijs van de verschillende energieproducten). Sinds het derde kwartaal 2020 heeft de olieprijs een zeer sterke heropleving gekend, met directe of indirecte gevolgen voor de prijzen van de verschillende energieproducten. In het tweede kwartaal 2021 heeft de olieprijs zijn niveau van voor de crisis teruggevonden en zijn de consumptieprijzen van energieproducten in België met gemiddeld 18,3 % op jaarbasis gestegen (tegenover 0,4 % in het eerste kwartaal 2021). Die inflatie wordt verklaard door een sterke stijging van de prijzen van vloeibare brandstoffen, motorbrandstoffen en gas, en in mindere mate van elektriciteit.

A93bf66a bd3b 4f21 bbe1 e02295ea7452

De prijzen van levensmiddelen zijn gedaald op jaarbasis

In het tweede kwartaal 2021 is het prijsstijgingstempo van de consumptieprijzen voor levensmiddelen opnieuw vertraagd tot 0,2 %, tegenover 0,8 % in het voorgaande kwartaal (ter herinnering: in het tweede kwartaal 2020 bedroeg de inflatie voor die productgroep 3,2 %). Dat is de laagste inflatie voor die productgroep sinds het vierde kwartaal 2014.

Voor niet-bewerkte levensmiddelen daalden de prijzen op jaarbasis nog sterker, met -3,1 % (tegenover een negatieve inflatie van -1,4 % in het vorige kwartaal). De prijzen zijn op jaarbasis gedaald voor vlees (-0,2 %), groenten (-4,8 %) en nog sterker voor fruit (-7,0 %). De prijzen van fruit en groenten zijn echter in het tweede kwartaal 2021, net als in het voorgaande kwartaal, niet bijzonder laag (ze komen overeen met het kwartaalgemiddelde voor de periode 2017-2020), maar het zijn de prijzen van 2020 die een hoog niveau hebben bereikt en derhalve een verklaring vormen voor die negatieve inflatie. Daarnaast is de inflatie voor vis en schaal- en schelpdieren vertraagd (+0,8 %, tegenover +3,5 % in het vorig kwartaal).

De prijzen van bewerkte levensmiddelen zijn met 1,1 % gestegen op jaarbasis (tegenover 1,3 % in het vorige kwartaal), vooral door tabak, waarvan de prijzen de hoogste inflatie in deze productgroep kenden (+8,9 % na de verhoging van de accijnzen in januari 2021). Indien alcohol en tabak buiten beschouwing worden gelaten, is de inflatie voor bewerkte producten zelfs negatief (-0,7 %).

58c3718e 1ae5 4410 9760 09c62467a250

In dezelfde periode is de inflatie eveneens gestegen voor niet-energetische industriële goederen (van 0,1 % naar 0,4 %) en diensten (van 1,3 % naar 1,4 %), maar in veel mindere mate.

Contactinformatie

Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel