Blijf op de hoogte


2020, een problematisch jaar voor de handel

In 2020 daalde de omzet van de handelssector in België sterk. Die daling was vooral te wijten aan de gekrompen verkoop in de groothandel en de automobielsector. Ook de investeringen en het aantal banen namen af. Dat blijkt uit het Verslag over de economische conjunctuur in de distributiesector 2021 van de FOD Economie.

In 2020 daalde de omzet van de drie sectoren die samen de handelssector vormen met 7 % tot 568,3 miljard euro. De drie handelssectoren zijn de autohandel (G45 [1]), de groothandel (G46 [2]) en de detailhandel (G47 [3]).

Die daling is voornamelijk te wijten aan een daling van de verkoop in de autohandel (-12,7 %) en in de groothandel (-7,4 %), terwijl die van de detailhandel met 1,4 % steeg in 2020.

De dominante subsector in de detailhandel is de “detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels” en daaronder valt de verkoop van voedingsmiddelen via supermarkten. De omzet van die subsector bleef ondanks de crisis stijgen.

Ook de detailhandel in huisinrichting (en de doe-het-zelfzaken) en de detailhandel op afstand profiteerden van de lockdownmaatregelen, terwijl andere sectoren, zoals de kledingsector, een zware terugval kende, met een omzetdaling van 25 %.

Sterke daling van de voltijdsequivalenten

Ondanks de ernstige gezondheidscrisis in ons land daalde het aantal arbeidsplaatsen in de hele handelssector met slechts 0,5 % in 2020 ten opzichte van 2019, van 506.259 naar 503.843, mede dankzij de steunmaatregelen van de regering.

Het aantal banen gemeten in voltijdsequivalenten (vte’s), wat de uitgevoerde prestaties het nauwkeurigst weergeeft, nam dan weer wel sterk af in dezelfde periode (- 9 %). Die daling van de vte’s wordt vastgesteld in elk van de drie sectoren afzonderlijk, maar is meer uitgesproken in de autohandel (- 12,9 %) dan in de detailhandel (- 9,6 %) of de groothandel (- 7,2 %). Alle subsectoren van de detailhandel kenden in deze periode een daling van het aantal vte’s.

Aanzienlijke afname van de investeringen

In 2020 daalden de investeringen in de handel als geheel met 15,1 %, na een groei met 4,6 % in 2019. Er werd voor een totaalbedrag van 3,8 miljard euro geïnvesteerd, het laagste niveau van de voorbije 5 jaar.

In vergelijking met 2019 daalden de investeringen in de autohandel in 2020 met 27,5 %, met 9,4% in de groothandel en met 17,6 % in de detailhandel.

Wereldwijde daling van het bbp

Niet alleen de handelssector, maar alle economische activiteiten werden getroffen door de gezondheidscrisis.

In België en de rest van de wereld evolueerde de economische activiteit in 2020 in lijn met de lockdownmaatregelen die talrijke regeringen namen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens de laatste beschikbare cijfers, die sinds de publicatie van het verslag zijn geactualiseerd, kromp de wereldeconomie met 3,4 % in 2020 en zou ze in 2021 een heropleving van 5,7 % kennen. Wat ons land betreft, raamt de Europese Commissie dat het Belgische bbp in 2020 met 5,7 % is gedaald, om zich dan enigszins te herstellen met een groei van 6,0 % in 2021.

De Europese Unie kende een gelijkaardige terugval van haar bbp als die van België in 2020 (-5,9  %) maar zou in 2021 een iets kleinere heropleving kennen (+ 5,0 %).

[1] Groot- en detailhandel in en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen

[2] Groothandel, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen

[3] Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel