Blijf op de hoogte


Sociaal tarief voor elektriciteit? Dan krijg je 80 euro

Verhoogde tegemoetkoming verlengd tot 31 maart 2022

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens met een laag inkomen nood aan financiële steun. Daarom krijgen burgers die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van 80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022.

Door de uitzonderlijk hoge energieprijzen van 2021 hebben heel wat gezinnen het extra moeilijk om hun facturen voor elektriciteit en/of gas te betalen. De stijging van het sociaal tarief werd dan wel geplafonneerd, de prijsstijging kwam toch hard aan bij kwetsbare gezinnen. Daarom hebben ze eenmalig recht op een bedrag van 80 euro.

Wie heeft er recht op?

Het forfait geldt voor iedereen die op 30 september 2021 genoot van het sociaal tarief voor elektriciteit. En dat zowel voor energieklanten die het sociaal tarief genoten via de automatische toepassing, als voor energieklanten die zelf het sociaal tarief aanvroegen via een papieren attest. 

Hoe krijg je het forfait?

Je krijgt het bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die je van elektriciteit voorzag op 30 september 2021. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen. Beschikt jouw leverancier over je rekeningnummer, dan moet je zelfs helemaal niets doen. Als jouw leverancier die informatie niet heeft, vraagt hij die op via het gebruikelijke communicatiekanaal (per post of per e-mail). Het is dus aangeraden om te controleren of jouw energieleverancier beschikt over jouw correcte bankgegevens.

Je wordt daarover ten laatste op 31 januari 2022 geïnformeerd door jouw energieleverancier en het bedrag moet ten laatste 12 werkdagen nadien uitbetaald worden.

Wat als je leverancier niet meer actief is?

Als je op 30 september 2021 nog klant was bij een leverancier die intussen niet meer actief is, dan wordt er een specifieke regeling voorzien. Je noodleverancier of de energieleverancier naar wie je zelf bent overgestapt betalen het eenmalige forfait uit. Wie dat is hangt af van wie jou van energie voorzag op 27 december 2021.

Daarnaast moeten gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief zich ook geen zorgen te maken over het tarief van hun contracten. Aangezien de FOD Economie slechts om de 3 maanden over de nodige (nieuwe) gegevens beschikt, wordt de nieuwe energieleverancier ten laatste eind februari op de hoogte gebracht dat je van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas geniet.

Daardoor kan het zijn dat je enkele maanden het gewone commerciële tarief moet betalen. Het eventueel teveel aangerekende bedrag krijg je dan achteraf, met terugwerkende kracht, terug.

Uiteraard is het ook de bedoeling dat klanten met een sociaal tarief zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe energieleverancier.

Verhoogde tegemoetkoming wordt verlengd

Energieklanten die in het eerste trimester van 2022 recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming genieten het sociaal tarief tot en met 31 maart 2022. Die maatregel was voor het eerst voorzien van februari 2021 tot en met 31 december 2021, maar wordt nu dus met 3 maanden verlengd.

Aangezien de energieleveranciers (en eventueel noodleveranciers) om de 3 maanden geïnformeerd worden, wordt dat voor de meeste energieklanten in februari 2022 automatisch toegepast. Wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming je pas in het eerste trimester toegekend of wordt het dan vernieuwd? Dan wordt de energieleverancier in mei automatisch geïnformeerd. 

“De uitzonderlijke stijging van de gas- en elektriciteitsfactuur is voor elk van ons slecht nieuws, maar voor de minder begoede consumenten veel meer dan dat. Zij worden voor extreem moeilijke keuzes geplaatst. Dankzij het forfait zullen bijna één miljoen gezinnen hun kosten voor energieverbruik onmiddellijk zien dalen. De maatregel vormt een belangrijke aanvulling op het sociaal tarief, waarvan de uitbreiding is verlengd tot het eerste kwartaal van 2022."

Pierre-Yves Dermagne - Minister van Economie

"1 op 5 gezinnen heeft het moeilijk om de energiefactuur te betalen. Door de ongeziene hoge energieprijzen vandaag staan die gezinnen nog meer onder financiële druk, wat me bijzonder diep raakt, als minister en als moeder. Dankzij de uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief zijn 1 miljoen gezinnen beschermd tegen de stijgende prijzen. Met een bijkomende premie van 80 euro daalt de energiefactuur voor hen meteen. Door ook de federale heffingen op de factuur te vervangen door een accijns werd bovendien een prijsstijging van 30 euro voor iedereen vermeden."

Tinne Van Der Straeten- Minister van Energie

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel