Blijf op de hoogte


Energie: op welke steunmaatregelen heb je recht?

De regering kondigde al heel wat steunmaatregelen aan om de energiefactuur te verlichten. Het ging onder andere over het federale basispakket energie, de stookoliecheque, de federale verwarmingspremie en de premie voor het gebruik van pellets. Een hele reeks premies wordt automatisch toegekend of kan je via de FOD Economie aanvragen. Een overzicht.

Het federale basispakket energie 2022

Het basispakket energie is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden (bijvoorbeeld een herenhuis met verschillende gezinnen die er gedomicilieerd zijn met slechts 1 gasinstallatie/-contract).

Het moet gaan om een contract bestemd voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus, net zoals bij de eerdere verwarmingspremie van 100 euro, niet in aanmerking.

De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premie enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

Het gaat om een éénmalige en forfaitaire premie. Dat wil zeggen dat je een vast bedrag ontvangt als je een contract hebt voor elektriciteit en/of gas. Je krijgt 122 euro als je een contract voor elektriciteit hebt en 270 euro als je een contract voor gas hebt. Die premies zijn de waarde van het basispakket voor twee maanden, namelijk november en december 2022. Afhankelijk van je leverancier ontvang je het bedrag in één of twee keer.

Je krijgt het basispakket in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch. Dat gebeurt door een vermindering van je voorschot- of afrekeningsfactuur of door een storting op je rekeningnummer. Daarbij staat steeds de vermelding “Federaal basispakket elektriciteit 2022” of “Federaal basispakket gas 2022”.

Wat als je de premie niet automatisch krijgt?

In sommige gevallen is het mogelijk dat je de premie niet automatisch krijgt. Dat komt bijvoorbeeld omdat je klantgegevens bij de leverancier niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Of bijvoorbeeld door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats.

Maar ook alle gezinnen die in een gebouw met een gemeenschappelijk gasverwarmingssysteem wonen, krijgen het basispakket gas niet automatisch.

Zag je dus op 23 januari nog geen korting verschijnen op je elektriciteits- of gasfactuur en kreeg je het basispakket niet uitbetaald terwijl je wel onder de voorwaarden valt?

Dan kan je bij de FOD Economie vanaf 23 januari een schriftelijke of elektronische aanvraag indienen. Doe dat bij voorkeur elektronisch, zo gaat de afhandeling van je aanvraag veel sneller

De federale regering kondigde al aan dat er een tweede basispakket wordt toegekend voor de maanden januari, februari en maart 2023. Hoe die toekenning concreet zal gebeuren, moet nog wettelijk vastgelegd worden, maar vermoedelijk gebeurt dat op een gelijkaardige manier als het eerste basispakket.

En wat met de andere premies?

Naast het basispakket energie zijn er nog enkele maatregelen waarvoor je in aanmerking kan komen.

De verwarmingspremie van 100 euro is van toepassing voor elk gezin dat op 31 maart 2022 een contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats. Heel wat huishoudens kregen die premie al automatisch of na het indienen van hun aanvraag. De deadline voor het indienen van die aanvraag is ondertussen verstreken.

Deed je de aanvraag maar ontving je de premie nog niet? Geen zorg, de FOD Economie is nog volop bezig met het verwerken van de meer dan 260.000 aanvragen.

Daarnaast heb je de stookoliecheque. Elk huishouden aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage éénmaal aanvragen ongeacht het aantal leveringen dat je kreeg. De regering besliste om die toelage van 225 euro te verhogen naar 300 euro netto. Je kan de stookoliecheque aanvragen tot en met 30 april 2023.

Het sociaal tarief voor energie, dat is een goedkoper tarief voor elektriciteit en aardgas, werd in 2021 uitgebreid. Ook mensen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen, hebben tot en met 31 maart 2023 recht op het sociaal tarief voor hun elektriciteit en/of aardgas. In de meeste gevallen krijg je het sociaal tarief automatisch. Je kan op onze website nagaan of je recht hebt op het sociaal tarief en of je het automatisch krijgt.

Tenslotte zijn er een aantal andere maatregelen die de federale regering nam om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen, zowel voor de energieconsument als voor bedrijven. Een overzicht van die energiemaatregelen vind je op onze website.

De regering kondigde ook een premie voor pellets aan. Het voorstel van de wettekst is momenteel onderworpen aan het advies van de Raad van State. Het is dus nog niet mogelijk om meer informatie over deze premie te geven.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel