Blijf op de hoogte


Verwarm je met een collectieve gasinstallatie? Vraag dan je tweede basispakket voor gas aan

In ons land verwarmen ongeveer 200.000 huishoudens zich met een collectieve gasinstallatie. Zij krijgen het tweede basispakket voor gas ter waarde van 405 euro niet automatisch. Wil je dat bedrag ontvangen, dan moet je het aanvragen bij de FOD Economie. Dat kan nog tot en met 31 juli 2023.

Wat is een collectief gasverwarmingssysteem?

Een collectief gasverwarmingssysteem houdt in dat er één centrale gasverwarmingsinstallatie is en dus ook één contract, bijvoorbeeld voor de verschillende bewoners van een appartementsgebouw. Als bewoner betaal je een bijdrage aan de syndicus of een andere gebouwbeheerder. Die betaalt dan de volledige factuur. Je beschikt in dat geval dus niet over een eigen factuur waardoor je het basispakket voor gas niet automatisch ontving.

 

In totaal gaat het over zo’n 200.000 huishoudens. Ben jij er een van? Dan moet je in samenwerking met de persoon die het gascontract voor het gebouw afsloot (de contracthouder) een aanvraag indienen. Vaak is dat de syndicus, de eigenaar, de gebouwbeheerder of de vereniging van mede-eigenaars (VME).

Wat zijn de voorwaarden?

De premie geldt voor alle variabele contracten en vaste contracten die afgesloten werden na 30 september 2021, zolang er geen sociaal tarief wordt toegepast. Meer informatie over het basispakket kan je op onze website terugvinden.

Wat moet de contracthouder doen? 

De contracthouder is de persoon die het gascontract voor het gebouw afsloot. Als contracthouder moet je een verklaring op erewoord indienen. Daarmee verklaar je dat de huishoudens die op die adressen wonen, op 31 december 2022 een bijdrage voor gas betaalden. Doe je dat digitaal, dan hoef je de namen van die personen niet te vermelden. Daarnaast verklaar je dat je bent nagegaan of het gascontract onder de voorwaarden valt om de premie te ontvangen.

We raden je als contracthouder aan om de verklaring op erewoord digitaal in te dienen via onze website. Op onze website klik je op “Ga naar basispakket 2”. Kies het onderdeel “Beheer van collectieve installaties”, klik op ‘Aanmelden” en identificeer je. Vul de nodige gegevens in, laad een kopie van de factuur (die geldig was op 31 december 2022) op en klik onderaan op “Indienen”.

 

Heeft de vereniging van mede-eigenaars (VME) geen KBO-nummer (of gebruiken meerdere VME’s hetzelfde contract), dan krijg je na het invullen van de verklaring op erewoord een e-mail met een referentienummer. Dat nummer (of het KBO-nummer van de VME) geef je door aan de bewoners van het gebouw zodat zij dat kunnen gebruiken bij hun aanvraag.

Het is ook mogelijk om de verklaring op erewoord op papier in te vullen. Dat is echter tijdsintensiever omdat je als contracthouder dan aan elk huishouden apart een ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord moet bezorgen samen met een kopie van de factuur. Daarnaast vraagt deze methode een manuele verwerking door de FOD Economie, wat de duur van behandeling aanzienlijk verlengt.

Als contracthouder ontvang je de premie voor collectieve gasinstallaties niet zelf. Die is voorbehouden voor de bewoners (huurders of mede-eigenaars) die in het gebouw gedomicilieerd zijn en een aanvraag indienen.

 

Ben je de eigenaar van het gebouw en ben je daar gedomicilieerd? Als het gascontract op jouw naam is afgesloten, ontvang je de individuele gaspremie uiteraard wel, als je aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vul ik als bewoner (huurder of mede-eigenaar) mijn aanvraag “collectieve gasinstallatie” in?

Nadat de contracthouder het bovenstaande heeft gedaan, kan je als bewoner een aanvraag indienen. Ook dat raden we aan om online te doen.

 

Klik daarvoor eerst op “Ga naar basispakket 2”, kies voor het “Aanmelden”-icoon in “Mijn dossier” en log in met je elektronische identiteitskaart of met itsme. Nadien klik je onderaan op “Nieuwe aanvraag collectief gas”. Je geeft je contactgegevens en het KBO- of referentienummer op dat je kreeg van de houder van het gascontract. Vul ook zeker je bankrekeningnummer in, want de premie wordt uitbetaald door de FOD Financiën, die die informatie niet heeft. Vink de nodige vakjes aan en dien je aanvraag in. Je krijgt via e-mail een ontvangstbevestiging die aangeeft dat de aanvraag goed werd verstuurd en behandeld zal worden en dat je daarvoor enig geduld moet opbrengen.

 

Beschik je niet over een KBO- of referentienummer, omdat de gebouwbeheerder of syndicus de aanvraag niet online kan indienen? Dan kies je voor de optie “Ik heb geen referentienummer”. Voeg een kopie toe van de gasfactuur van december 2022 samen met een verklaring op erewoord, die ondertekend werd door de houder van je gascontract.

Het is mogelijk om je aanvraag via e-mail of post op te sturen (maar houd rekening met een langere verwerkingsperiode).

 

Aanvragen kunnen verzonden worden naar Gazelek2023@economie.fgov.be

Papieren aanvragen kunnen per post (hoeft niet aangetekend) verzonden worden naar onderstaand adres:

GazElek 2023

PB 30073

1000 Brussel

 

Ken je het KBO- of referentienummer en voerde de contracthouder online de verklaring op erewoord in, dan hoef je geen kopie van de factuur en verklaring op erewoord bij te voegen.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel