Blijf op de hoogte


Dringende herstelling? Met deze tips betaal je je niet blauw

Loodgieters en slotenmakers die gecontacteerd worden voor een dringende herstelling zoals een verstopte wc of verloren sleutels, moeten een aantal specifieke regels naleven. In 2018 werden er 203 ondernemingen gecontroleerd en bij 3 op 4 werden een of meerdere inbreuken vastgesteld.

De Economische Inspectie van de FOD Economie ontving een hoog aantal meldingen over dringende hersteldiensten door slotenmakers en loodgieters. Daarom voerde ze een algemeen onderzoek. In totaal werden vorig jaar 203 ondernemingen gecontroleerd:

 • 153 bedrijven kregen minstens 1 waarschuwing en
 • 6 processen-verbaal werden opgesteld.

De meeste inbreuken gingen over de informatie die de klant moet krijgen vóór het uitvoeren van de werken (dat is de precontractuele informatieverplichting). Het gaat vooral over het ontbreken van de informatie over het herroepingsrecht en de wettelijke garantie. Maar ook over de totale kostprijs, de wijze van betaling, levering en uitvoering van de interventie en het ontbreken van de identiteit en de contactgegevens van de onderneming.

In 3 op de 10 gevallen waren de identificatiegegevens - die op de website vermeld moeten worden - incorrect of onvolledig. Onregelmatigheden van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (11 %) of misleidende vermeldingen op de website (2,5 %) kwamen minder frequent voor.

De vastgestelde inbreuken bleken vooral te wijten aan een gebrek aan kennis van de regels. Na waarschuwing deden alle gecontroleerde ondernemingen dan ook de nodige aanpassingen.

Om de dienstverlening te optimaliseren, stelde de Vlaamse Slotenmakers Unie in 2019 een gedragscode op waar de aangesloten slotenmakers zich toe verbinden. Zo moet een slotenmaker bijvoorbeeld beschikken over een geldige badge, een bewijs van goed gedrag en zeden en moet de informatie op de website correct en transparant zijn.

Hebt u een dringende herstelling? Laat u correct informeren en volg onze adviezen

 1. Contacteer niet zomaar de eerste onderneming die verschijnt na een opzoeking via een zoekmotor (Google of andere).
 2. Verifieer de website van de onderneming die je wilt telefoneren en check vooral de contactgegevens. Contacteer geen onderneming waarvan het adres, ondernemingsnummer of e-mailadres niet vermeld staan op haar website.
 3. Wees waakzaam voor zeer lage prijzen zoals “een slot/ontstopping/reparatie voor slechts 10 euro”. Is het aanbod niet te mooi om waar te zijn?
 4. Een onderneming heeft de verplichting om je vóór aanvang van de werken te informeren over de totale prijs van de interventie. Vraag dus altijd voordat de werken starten naar de totale prijs en zorg dat de onderneming u die prijs ook schriftelijk bezorgt.
 5. Als bijkomende werken nodig zijn (bijvoorbeeld een onderdeel dat alsnog vervangen moet worden) moet de onderneming je op voorhand de bijkomende kosten daarvan schriftelijk meedelen.
 6. Onderteken geen blanco bestelbon/werkfiche/factuur of een bestelbon/werkfiche/factuur waarmee je het niet eens bent.
 7. Indien de uiteindelijke prijs aanzienlijk hoger ligt dan afgesproken of indien de werken slecht uitgevoerd zijn, betaal dan niet en protesteer de factuur.
 8. Sla het telefoonnummer van een goede slotenmaker, loodgieter en andere dringende hersteldiensten in je buurt op in je gsm, zodat je in geval van nood niet op zoek moet gaan.
 9. Raadpleeg je buren en/of kennissen. Zij kennen misschien al een betrouwbare hersteldienst of weten net welke je beter vermijdt.

 

Toch misleid of opgelicht bij een dringende herstelling?

Meld het via meldpunt.belgie.be

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel