Blijf op de hoogte


Vijf vragen over facturen die iedereen zich stelt

Facturen, we krijgen ze allemaal. Maar wat zijn nu precies de regels rond het opsturen en betalen van facturen. Kom het te weten in 5 vragen en antwoorden.

Binnen welke termijn moet een bedrijf zijn factuur opsturen?

Er bestaat geen algemene wettelijke termijn voor alle types facturen. Het is wel zo dat een factuur moet verzonden worden binnen een redelijke tijdsduur na de levering van het product of de dienst.

Er bestaat wel een algemene verjaringstermijn van 10 jaar voor schulden. Facturen die na die termijn opgestuurd worden, zijn dus niet meer geldig.

Opgelet: er zijn wel enkele uitzonderingen zoals de facturen voor gas, elektriciteit en water. Meer informatie hierover vind je op onze website.

Binnen welke termijn moet je een factuur betalen?

Er is geen vaste wettelijke minimumtermijn voor het betalen van een openstaande factuur. Staat er in de algemene voorwaarden geen termijn, dan geldt het principe dat het bedrag onmiddellijk opeisbaar is. Maar in de meeste gevallen legt de onderneming wel een betalingstermijn vast in de algemene voorwaarden. Ga je hier niet mee akkoord, contacteer dan de onderneming en vraag of je de termijn kunt aanpassen. Indien je er niet uitkomt met de onderneming, kan je de hulp inroepen van de Consumentenombudsdienst.

Voor producten en diensten die voorzien in essentiële levensbehoeften, bestaan er wel een aantal specifieke regels. Zo moet je bijvoorbeeld bij gas en elektriciteit minimum 15 dagen de tijd krijgen om het bedrag te betalen.

Moet een leverancier eerst een herinnering sturen zonder kosten als een factuur niet betaald werd?

Nee. De leverancier kan altijd in zijn algemene voorwaarden bepalen dat er kosten verbonden zijn aan de aanmaning. De termijn om te betalen wordt vaak vastgelegd in de algemene voorwaarden samen met de herinneringskosten of intresten die worden aangerekend als je niet op tijd betaald hebt. Herinneringskosten aanrekenen mag dus maar het moet duidelijk vermeld zijn in de algemene voorwaarden.

In de telecomsector is het al verboden om bij de eerste herinnering kosten in rekening te brengen. De daaropvolgende herinneringen mogen niet meer dan 10 euro aan extra kosten met zich meebrengen.   

Kan je weigeren om een elektronische factuur te ontvangen?

Dat hangt van je contract af. Als je een contract afsluit waarbij je akkoord gaat met een elektronische factuur, dan ontvang je geen papieren versie en dan kun je de elektronische factuur niet weigeren. De onderneming moet hierover natuurlijk duidelijk communiceren zodat je hiermee met kennis van zaken kunt instemmen.

Ontvang je normaal gezien een papieren factuur en krijg je opeens een elektronische versie zonder dat je dat expliciet goedgekeurd hebt, dan kun je dat aanvechten. Verder is het ook verboden dat een leverancier eenzijdig de prijs verhoogt louter en alleen omdat je weigert om de facturen elektronisch te ontvangen.  

Wat kun je doen als de firma beweert dat de factuur werd opgestuurd, maar je ze nooit hebt gekregen?

Kijk eerst na of het opgegeven postadres of e-mailadres correct is. Als dat niet het geval is, dan kun je het bedrijf contacteren om dat te laten aanpassen en vragen of ze de extra kosten willen laten vallen. Kun je geen overeenkomst bereiken, dan kun je de herinneringsbrief met kosten schriftelijk betwisten. Het bedrijf is verplicht hier rekening mee te houden en die motivatie te weerleggen voor ze de kosten kunnen aanrekenen. Lukt dat niet, dan kun je tenslotte nog proberen om tot een oplossing te komen in samenwerking met de Consumentenombudsdienst.

Nog vragen over facturen?

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel