Blijf op de hoogte


Oproep tot mededinging voor de bezorging van kranten en tijdschriften in België

De Belgische Staat lanceert een Europese oproep tot mededinging voor de gunning van een concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften tussen 2024 en 2028.

Momenteel staat in België bpost in voor de bezorging van kranten en tijdschriften aan huis in het kader van een in 2015 door de Belgische Staat gegunde dienstverleningsconcessie.

Het doel van de concessie bestaat erin om kranten en tijdschriften te bezorgen bij alle huishoudens in het land. De concessie maakt het iedere burger dus mogelijk om adequate informatie te verkrijgen, wat de pluraliteit van meningen versterkt en de deelname aan het politieke debat bevordert. Het doel van de concessie is een “last resort”-dienst te verlenen, in die zin dat de concessiehouder een back-updienstverlener is, die optreedt indien en voor zover de uitgever geen andere mogelijkheden ziet voor de distributie van zijn kranten of tijdschriften. De concessiehouder heeft dus geen exclusiviteit.

De huidige aan bpost verleende concessie loopt af op 31 december 2023. Daarom heeft de Belgische Staat een nieuwe Europese oproep tot mededinging gelanceerd voor een dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en tijdschriften.

De concessie zal worden gegund voor een periode van vijf jaar, van 2024 tot 2028, na een open, transparante en niet-discriminerende mededingingsprocedure, waaraan geïnteresseerde bedrijven kunnen deelnemen (eventueel in groepsverband) via:

Offertes kunnen tot 8 juni 2023 (14.00 uur) worden ingediend.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel