Blijf op de hoogte


Uw onderneming oprichten: een lange weg vol beproevingen?

De 7 noodzakelijke stappen bij de start van uw onderneming

België telt ruim één miljoen zelfstandigen en vorig jaar werden er in ons land bijna 90.000 ondernemingen opgericht. Velen willen ook de grote sprong maken en zelf een activiteit beginnen. Maar de verschillende formaliteiten houden hen echter tegen… We stellen u de 7 essentiële stappen voor om te slagen in de lancering van uw onderneming.

1. Bereid uw project minutieus voor

Uw idee komt stilaan tot rijpheid? Dan is het tijd om te bepalen of u liever een nieuwe onderneming opricht of een bestaande onderneming overneemt? Welke goederen en diensten wil u aanbieden? Ga na wat uw concurrenten doen. Zoek een goeie naam, kies uw juridisch statuut (zelfstandige of maatschappij), werk een business- en financieel plan uit en ga na wat de gevolgen zijn van uw sociaal statuut. Verschillende overheidsinstellingen kunnen je hierbij helpen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

2. Ga na of u de activiteit die u graag wil uitoefenen wel mag uitoefenen

Om een onderneming op te richten, moet u meerderjarig zijn en uw burgerrechten bezitten. Voor sommige activiteiten moet u bovendien over bepaalde machtigingen beschikken of specifieke vaardigheden kunnen aantonen (zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk niveau).

3. Open een professionele zichtrekening bij de bank

Voor u een zelfstandige activiteit begint, moet u een zichtrekening openen bij een bank of een andere financiële instelling. Dit geldt zowel voor een activiteit als natuurlijke persoon of als vennootschap.

4. Maak een afspraak bij een ondernemingsloket

Het ondernemingsloket is het centrale aanspreekpunt voor alle administratieve formaliteiten in verband met de start van uw onderneming. Indien u besluit een onderneming op te richten, moet u in de meeste gevallen eerst naar uw notaris gaan. Indien u een eenmanszaak wilt starten, is de eerste stap een bezoek aan een erkend ondernemingsloket. De statuten van uw bedrijf moeten worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Het ondernemingsloket zal dan uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen afronden.

5. Controleer welke uw fiscale en boekhoudkundige verplichtingen zijn

Btw, personen- of vennootschapsbelastingen, boekhouding,… controleer aan welk stelsel u onderworpen bent en welke uw fiscale en boekhoudkundige verplichtingen zijn.

6. Schrijf u in bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige heeft u een specifiek sociaal statuut en socialezekerheidsregeling. Om die reden moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, dat u zelf kiest, en waar u ieder kwartaal sociale bijdragen betaalt. In bepaalde omstandigheden wordt u aangesloten als zelfstandige in bijberoep, zo niet als zelfstandige in hoofdberoep.

7. Sluit een verzekering af

Om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene gebeurtenissen die de resultaten van uw onderneming kunnen schaden, gaat u best een verzekering aan. Sommige verzekeringen zijn verplicht (brand- en arbeidsongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen, burgerlijke beroepsaansprakelijkheid,…), terwijl andere verzekeringen sterk aangeraden zijn.

And now…go for business!

Wilt u meer informatie over het oprichten van een onderneming? Raadpleeg dan onze brochure 'Zelfstandige worden'.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel