Blijf op de hoogte


Pakketreizen: consumenten beter beschermd

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe regelgeving voor de organisatie van reizen van kracht. Vakantiegangers die een pakketreis boeken, genieten voortaan volledige bescherming in geval van financiële problemen van de organisator of reisagent en krijgen duidelijkere en completere informatie.

Laten de vakantiekriebels zich voelen? Misschien hebt u al een reis naar de zon geboekt of wacht u nog op een lastminuteaanbieding. Denk eraan dat u bij elke reservatie sinds 1 juli 2018 beter beschermd bent. Een kort overzicht.

Bescherming tegen financiële problemen van de reisorganisator

Elke reisprofessional (organisator, doorverkoper, professional die gekoppelde reisarrangementen faciliteert) moet zich verzekeren tegen insolvabiliteit zonder dat dit extra kosten voor de reiziger met zich meebrengt. Met andere woorden: als uw reis in het gedrang komt of als bepaalde diensten niet kunnen worden verleend als gevolg van financiële moeilijkheden van deze professionals, kunt u dus de terugbetaling krijgen van alle betaalde bedragen, zowel voor een pakketreis als voor een gekoppeld reisarrangement. Deze garantie geldt ook voor repatriëring, voor zover het vervoer deel uitmaakt van de reis. Ook kan u worden voorgesteld om de reis voort te zetten.

Via deze site kunt u nagaan of de reisorganisator de vereiste verzekering tegen insolvabiliteit biedt.

Betere informatie

Voordat u een reisovereenkomst sluit, moet de professional u met een verplicht standaardformulier informeren over uw rechten. U moet ook een hele reeks informatie over uw reis krijgen (bestemming, vervoermiddelen, type accommodatie, verstrekte maaltijden, excursies, contactgegevens van de organisator en/of het reisbureau, totale prijs en betalingsvoorwaarden, eventuele paspoorten of visa, annuleringsopties, enz.).

Al deze informatie moet op een duidelijke, begrijpelijke en zichtbare manier worden verstrekt vóór uw reservatie.

Prijswijziging

Als uw reservatie wordt gefactureerd tegen een all-inprijs, kan deze prijs niet worden gewijzigd, behalve als gevolg van schommelingen in brandstofkosten, belastingen of wisselkoersen, tot 20 dagen vóór vertrek.

Als de prijsverhoging toevallig meer dan 8 procent van de totale prijs bedraagt, kunt u de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen.

Opzegging en overdracht

Er zijn nog andere mogelijkheden om de overeenkomst zonder boete op te zeggen, bijvoorbeeld als de organisator u vóór vertrek verwittigt dat hij een van de essentiële elementen van de reis niet kan aanbieden of in geval van uitzonderlijke omstandigheden (terreuraanslag, natuurramp,...).

Als u gewoon niet op reis kunt vertrekken, bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden uw pakket over te dragen aan een andere persoon.

Wat als er een geschil is?

Uw vakantie verloopt niet zoals gepland en u vindt dat de service niet overeenkomt met wat u betaald hebt.

Probeer eerst een regeling te treffen met de organisator. Meld eventuele problemen onmiddellijk. Hij moet zo snel mogelijk een geschikte oplossing vinden om te voorkomen dat uw vakantie een nachtmerrie wordt.

Als er niet direct met de organisator een oplossing kan worden gevonden, kunt u in bepaalde gevallen ook een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen, die als bemiddelaar zal optreden.

 

U hebt alles geprobeerd, maar uw geschil raakt niet opgelost? Dan kunt u nog altijd binnen twee jaar na het einde van de reis een rechtszaak aanspannen tegen de organisator.

Pakketreis of gekoppeld reisarrangement?

Pakketreis: bekendste formule die voor een all-inprijs ten minste twee verschillende soorten reisdiensten combineert (vervoer, logies, autoverhuur, ...) voor een duur van ten minste 24 uur of minstens 1 nacht.Een pakketreis heeft ook betrekking op een reiziger die een overeenkomst sluit op grond waarvan hij andere diensten kan kiezen en combineren.Voorbeeld: bij aankoop van een vliegticket op de website van een luchtvaartmaatschappij kunnen hotelaanbiedingen van andere aanbieders voor de bestemming in kwestie verschijnen. Als u kiest voor een van deze hotels, worden de vlucht en het geselecteerde hotel in hetzelfde winkelkarretje geplaatst en na validatie gelijktijdig betaald. 

Gekoppeld reisarrangement: de reisdiensten vormen geen pakketreis en er worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten met verschillende bedrijven. Voorbeeld: een reiziger gaat naar een doorverkoper die hem helpt een hotel te kiezen. De klant betaalt het hotel. Dan helpt de doorverkoper de reiziger een vlucht te kiezen, die vervolgens apart wordt betaald.

Het beschermingsniveau dat de klant in dit geval geniet, is lager dan bij een pakketreis.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel