Blijf op de hoogte


Product defect? Heb ik recht op de wettelijke garantie?

Een nieuwe stofzuiger die er na 10 beurten de brui aan geeft? Een smartphone waarvan de batterij steeds leeg is? Of een wagen die meer in de garage staat dan rondrijdt? U heeft het vast en zeker ook al eens meegemaakt en zich de vraag gesteld: heb ik nog recht op garantie? Veel consumenten kennen inderdaad hun rechten op dat vlak nog niet voldoende of hebben problemen bij de correcte uitoefening van hun recht op wettelijke garantie.

800 klachten over de wettelijke garantie

Vorig jaar ontving de FOD Economie 334 klachten over de wettelijke garantie en de Consumentenombudsdienst kreeg er 466. En bij een recent onderzoek van de FOD Economie bij 306 elektrowinkels en verkopers van tweedehandswagens werden 450 inbreuken vastgesteld op de garantiewetgeving. Zo vermeldden verkopers bijvoorbeeld de wettelijke garantie niet, gaven ze misleidende informatie over de commerciële garantie of gaven ze foute informatie over de duur van de wettelijke garantie.

De 3 principes van de wettelijke garantie

  1. De wettelijke garantie dekt elk defect dat zich binnen 2 jaar na levering voordoet. Gedurende de eerste 6 maanden heeft de consument er automatisch recht op, tenzij de verkoper kan bewijzen dat de consument het defect zelf heeft veroorzaakt. Na de eerste 6 maanden kan de verkoper aan de consument vragen om aan te tonen dat het defect al bestond op het moment van levering.
  2. Afhankelijk van de aard van het defect heeft de consument recht op gratis herstelling of vervanging van het product. Als dat niet mogelijk is, heeft de consument het recht een prijsvermindering of terugbetaling te eisen.
  3. In alle gevallen is de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie.

De 7 meest voorkomende problemen met garantie

1. Ik heb een ijskast gekocht die niet meer functioneert. De verkoper zegt dat ik me tot de fabrikant moet richten en de fabrikant verwijst mij naar de verkoper. Tot wie moet ik mij richten?

Het is de verkoper van de winkel waar u uw ijskast kocht – en niet de fabrikant – die moet instaan voor het toepassen van de wettelijke garantie. U kunt zich wel richten tot de fabrikant wanneer die een extra commerciële garantie toekent die verder gaat dan de wettelijke garantie.

2. Moet ik de originele verpakking bewaren om van de wettelijke garantie te kunnen genieten?

Neen. U kunt uw garantie niet verliezen als u de oorspronkelijke verpakking niet meer hebt.

3. Mag de verkoper de garantie weigeren uit te voeren omdat er geen document is waarop de aankoopdatum is vermeld (kasticket, factuur)?

Als u geen document kunt voorleggen waaruit blijkt dat u het product aankocht, kunt u de wettelijke garantie niet laten gelden bij de verkoper. Zorg er dus steeds voor dat de verkoper u een document bezorgt dat het product identificeert en dat de aankoopdatum vermeldt (of leveringsdatum als die verschilt van de aankoopdatum).

Tip: is dat document een kasticket, maak er een fotokopie van want soms verbleekt de inkt van het kasticket. Eventueel kunt u via andere documenten een bewijs van aankoop voorleggen (bv. een leveringsbon op uw adres waarop de gegevens van het toestel staan).

4. Ik kocht een tweedehandsauto. Geldt de wettelijke garantie?

Ja. Ook bij tweedehandsartikelen geldt standaard een wettelijke garantie van 2 jaar, maar de verkoper kan de garantie wel beperken tot één jaar, op voorwaarde dat hij dat duidelijk vermeldt bij de verkoop. Doet de verkoper dat niet, dan hebt u dus recht op 2 jaar wettelijke garantie.

5. De verkoper stelt me een bijkomende betalende garantie van vijf jaar voor. Mag hij dat doen, want ik heb toch al een wettelijke garantie van twee jaar?

Ja. Maar u hebt de vrije keuze om er op in te gaan of niet. Deze bijkomende garantie is een commerciële garantie en mag uw rechten op de wettelijke garantie van 2 jaar enkel verlengen of uitbreiden, maar zeker niet beperken.

Tip: informeer u goed over de voorwaarden van de commerciële garantie om te kunnen beslissen of de bijkomende waarborgen opwegen tegen de bijkomende kosten.

6. Ik heb een smartphone gekocht waarvan de batterij na 5 maanden defect is. De verkoper vertelt mij dat de garantie voor onderdelen slechts 3 maanden bedraagt. Klopt dat?

Neen. De wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar na de datum van aankoop, ook voor onderdelen zoals batterijen. De verkoper is verplicht om de defecte batterij van uw smartphone gratis te vervangen (of te herstellen), tenzij hij kan aantonen dat het defect te wijten is aan foutief gebruik.

7. Mijn nieuwe stofzuiger werkt niet meer. De verkoper rekent mij herstelkosten aan hoewel het toestel onder garantie is. Mag dat?

Neen. Voor het herstellen onder garantie van uw stofzuiger mag de verkoper geen enkele kost (zoals transportkosten, kosten voor werkuren en materiaal, bestekkosten) aanrekenen. Enkel als de verkoper kan aantonen dat het probleem te wijten is aan een foutief gebruik door u, kan hij weigeren om de garantie toe te passen. In dat geval kan de verkoper u voorstellen om de stofzuiger te laten herstellen tegen betaling, mits uw uitdrukkelijk akkoord. Als u hier niet op in gaat, moet u uw toestel zonder kosten terugkrijgen.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel