Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 02 december, 2019 bericht


Hoe beschermt u uw geheimen als onderneming?

Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... algemeen wordt aangenomen dat een kwart van de ondernemingen al het slachtoffer is geweest van een poging tot stelen van hun "bedrijfsgeheimen". Daarom zet de FOD Economie een informatiecampagne op touw over het belang voor bedrijven om die informatie te identificeren en te beschermen.

339584 148 19 banner news 1000x653px notxt e98c56 large 1575029922

Als bedrijf beschikt u over waardevolle knowhow en zakelijke informatie die vertrouwelijk moeten blijven. Zonder die vertrouwelijkheid is uw concurrentiepositie en zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar. Helaas zijn die informatie en knowhow niet octrooieerbaar. Hoe kunt u ze bijgevolg beschermen?

Maak die informatie geheim: u wordt in de hele Europese Unie beschermd. Door bedrijfsgeheimen goed te identificeren en te beschermen, kunt u het risico op diefstal, kopiëren en industriële spionage verminderen en zo uw concurrentievoordeel vrijwaren.

Hoe identificeert u een bedrijfsgeheim?

  1. Een bedrijfsgeheim is... geheim! De informatie of knowhow is dus niet bekend of toegankelijk binnen uw vakgebied. Voorbeeld: een lijst van leveranciers of klanten.
  2. Het heeft een commerciële waarde en geeft u dus een voordeel ten opzichte van uw concurrenten. Voorbeeld: een strategie voor het sluiten van grote contracten.
  3. Het moet worden beschermd door fysieke of digitale beschermingsmaatregelen.

Hoe beschermt u een bedrijfsgeheim?

Er zijn verschillende manieren om de geheimen van uw onderneming te beschermen. U kunt gebruik maken van traditionele fysieke beveiligingssystemen zoals een kluis, een bewakingscamera, toegangsbadges, ...

Gedematerialiseerde gegevens kunnen ook worden beschermd, bijvoorbeeld door een beleid van effectieve en vernieuwde wachtwoorden, de implementatie van antivirus of firewall, inbraakpreventiesystemen of opslag in een digitale kluis.

Bovendien kunt u niet-concurrentiebedingen en vertrouwelijkheidsclausules opnemen in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers en uw zakenpartners een geheimhoudingsplicht opleggen.

Om uw bedrijfsgeheimen goed te identificeren en te beschermen, surf naar:

Hqdefault

Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Economie in samenwerking met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en met de steun van het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

 

Contactinformatie

Contactpersonen
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel