Blijf op de hoogte


Fictieve incasso... echte oplichting!

Preventiecampagne geeft tips om niet in de val te trappen

Heb jij een brief, sms, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt de laatste maand overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Sinds de start van de campagne 'Trap niet in de val' registreerde ze maar liefst drie keer zoveel meldingen.

De Economische Inspectie ontvangt de laatste tijd heel wat meldingen van consumenten die telefonisch of via e-mail benaderd worden door valse incassobureaus. Ze contacteren je in naam van een niet-bestaand incassobureau of gebruiken zelfs de naam en het logo van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Je krijgt de boodschap dat je nog een openstaande schuld hebt die je dringend moet voldoen. Je hebt maar enkele dagen de tijd om je zogezegde schuld te betalen en ze dreigen met beslag op je inboedel, je woning en je inkomsten. Vaak gaat dat gepaard met verscheidene telefoontjes of herinneringen per e-mail op zeer korte tijd. Wanneer je meer verduidelijking vraagt over de openstaande schuld, krijg je slechts een heel vaag antwoord.

Ik ontving een e-mail waarin stond dat ik nog een bedrag van 387.34€ met bijhorende referte moest betalen op een Duits bankrekeningnummer. Het incassobureau beweerde dat zij mij al verschillende keren probeerden te contacteren. Volgens hen zou er binnen enkele dagen beslag gelegd worden voor de zogezegde achterstallige betaling, hoewel ik niet weet van wie of wat en aan wie ik dit bedrag zou moeten betalen. Er werd nooit een aanmaning verstuurd 

Nathalie
Hqdefault

Trap niet in de val

De FOD Economie startte in september de campagne 'Trap niet in de val'. Die belicht drie vormen van oplichting:. fictieve incassobureau’s, frauduleuze webshops en valse personen en organisaties. Consumenten krijgen info over die en andere vormen van oplichting en worden aangemoedigd om klacht neer te leggen bij het meldpunt van de FOD Economie. Met succes, zo blijkt. Sinds de start van de campagne werd een duidelijke stijging in het aantal meldingen vastgesteld. De grootste stijging was voor de valse incassobureau’s waarover liefst drie keer meer meldingen binnenkwamen (330 meldingen op een kleine maand tijd).

 

Na analyse van die meldingen bleek dat de oplichters in naam van de valse incassobureaus “Gerechtelijke Procedures” en “Kamer van Gerechtsbodes” burgers via e-mail, sms en per telefoon aanmanen lastiggevallen om een fictieve schuld te laten betalen. Daarbij dreigen ze ook met beslag op de inboedel. De Economische Inspectie heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld en sloot al verscheidene websites en bankrekeningnummers.

 

Een vals incassobureau dat een fictieve schuld probeert te innen kan worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 euro tot 2.000 euro.

Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?

  • Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt en vraag extra informatie. Je kan bijvoorbeeld de oorspronkelijke factuur opvragen. Wanneer het incassobureau die niet kan geven, betwist dan de schuld en vraag om je niet meer te contacteren.
  • Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga hier na of het incassobureau ingeschreven is. Is dit niet het geval? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten!
  • Geef nooit je persoonlijke gegevens door, zoals een kopie van je identiteitskaart of je persoonlijke bankgegevens. Heb je dat toch gedaan? Vraag dan een nieuw identiteitsdocument aan bij je gemeente, als je je identiteitskaart hebt doorgegeven, of bel Card Stop op 078 170 170, als je je bankgegevens hebt doorgegeven. Neem ook contact op met je bank.
  • Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair of goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.

Toch betaald?

  • Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
  • Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de FOD Economie. Kies voor "Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder". Aan het einde van jouw melding krijg je meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. De Economische Inspectie van de FOD Economie analyseert de melding en kan beslissen om een onderzoek in te stellen en zo een einde te maken aan die frauduleuze praktijken.
  • Doe aangifte bij de lokale politie.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel