Blijf op de hoogte


Speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar: waarop letten bij de aankoop?

Speelgoed moet aan strenge veiligheidsnormen voldoen. Uit controles van de FOD Economie blijkt dat helaas niet altijd het geval te zijn. Maar door een handvol goede gewoonten aan te nemen ben je al een stuk zekerder dat je veilig speelgoed koopt.

Sinterklaas nadert met rasse schreden en veel mensen kijken er al naar uit om de schoentjes van de kinderen te vullen met leuk speelgoed. Maar is dat speelgoed wel veilig? Voldoet het aan de huidige regelgeving?

Om daar zeker van te zijn, zette de FOD Economie tussen begin 2020 en mei 2021 een controlecampagne op touw.

Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit te controleren van speelgoedartikelen voor kinderen jonger dan 3 jaar die op de markt aangeboden worden. Niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedartikelen werden van de markt gehaald. De campagne controleerde onder andere het misbruik van de leeftijdswaarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”.

Bevestigde vermoedens

In totaal bemonsterde de FOD Economie 18 speelgoedartikelen. Ze werden gecontroleerd op de aanwezigheid van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. De controleurs namen ook de administratieve vereisten en bepaalde onderdelen van de technische documentatie onder de loep.

 

17 van de 18 gecontroleerde speelgoedartikelen waren niet conform. Ze vertoonden de volgende meest voorkomende administratieve tekortkomingen:

 

  • de waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd bij 17 speelgoedartikelen onterecht aangebracht omdat het speelgoed wel bestemd was voor die jonge doelgroep;
  • de technische documentatie was niet beschikbaar of niet volledig/correct;
  • de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar of de inhoud ervan was niet volledig of niet correct.

 

11 van de 18 gecontroleerde speelgoedjes vertoonden ook technische tekortkomingen, waarvan er tien een ernstig risico inhielden. Ze bevatten namelijk kleine onderdelen die los kunnen komen en die een kind jonger dan 3 jaar kan inslikken.

 

Dat heeft de FOD Economie gesignaleerd in het Europese waarschuwingssysteem Safety Gate. Dat platform maakt een snelle uitwisseling van informatie tussen de landen mogelijk, zodat gevaarlijke consumentenproducten die in de Europese Unie aanwezig zijn, uit de handel kunnen worden genomen.

 

Acht van de tien producten werden al van de markt gehaald en teruggeroepen bij de consument. Voor de twee andere producten met een ernstig risico was de importeur van het ene product failliet en haalde de importeur van het andere product het enkel uit de markt zonder het terug te roepen bij de consument. De FOD Economie heeft voor die twee producten een ministerieel besluit gepubliceerd. Dat bepaalt dat het product moet worden teruggeroepen.

De resultaten en de opgelegde corrigerende maatregelen illustreren het nut van dit soort controlecampagnes. Ouders kunnen er echter gerust over zijn dat de resultaten van deze campagne geen weerspiegeling zijn van de situatie op de hele Belgische speelgoedmarkt. Bij de keuze van de producten werd specifiek gelet op speelgoed waarvan werd aangenomen dat het niet aan de eisen voldeed. Dat neemt niet weg dat we bijzonder waakzaam moeten blijven bij het kopen van speelgoed.

Lien Meurisse, woordvoerster van de FOD Economie

Waar moet je op letten als je speelgoed koopt?

  • Koop nooit speelgoed zonder CE-markering: die conformiteitsverklaring van de fabrikant is verplicht op al het speelgoed.
  • Controleer of er geen kleine onderdelen kunnen losraken of vervormen. Jonge kinderen kunnen die namelijk inslikken, wat tot verstikking kan leiden.
  • Lees de gebruiksinstructies en waarschuwingen om er zeker van te zijn dat het speelgoed geschikt is voor de leeftijd van het kind.
  • Pas op voor speelgoed dat duidelijk bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar, maar waarop de waarschuwing "Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar" en/of het pictogram staat .
  • Controleer of het adres van de fabrikant of importeur op de verpakking staat.
  • Koop speelgoed bij betrouwbare winkels en webshops.

 

 

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel