Blijf op de hoogte


Is uw kmo voorbereid op een cyberaanval ?

Ontdek het met de Cyberscan!

Om kmo's, en meer bepaald micro-ondernemingen en zelfstandigen te sensibiliseren voor cyberbeveiliging, lanceert de FOD Economie de Cyberscan: een tool voor zelfevaluatie die kmo's praktisch advies geeft om hen beter bestand te maken tegen het almaar toenemende aantal cyberaanvallen.

Hqdefault

E-commerce, sociale netwerken, elektronische facturatie, cloud-opslag ... kmo's evolueren steeds meer naar een digitale manier van werken.

 

Helaas gaat die transitie gepaard met een toename van kwaadwillige praktijken tegen de IT-apparatuur van ondernemingen.

 

Bijna een kwart (21%) van de kleine Belgische kmo's (minder dan 50 werknemers) heeft al te maken gehad met een IT-beveiligingsincident met als gevolg:

 • onbeschikbare IT-diensten (18,9 %);
 • vernietigde of beschadigde gegevens (6,2 %);
 • verspreiding van vertrouwelijke gegevens (1,7 %).

 

Specifiek voor micro-ondernemingen (2-9 werknemers) heeft meer dan 10 % al een veiligheidsincident meegemaakt. Bijna 1 op 4 meldt dat ze geen enkele vorm van digitale veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Die cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg, aangezien veel bedrijven hun cyberincidenten niet melden.

 

IT-beveiliging en gegevensbescherming, vooral in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming, zijn dan ook een belangrijke uitdaging voor ondernemingen, vooral voor kmo’s.

Vaak ontbreekt het hen echter aan de kennis en middelen om zich goed te beschermen, vooral wanneer hun bedrijfssector geen voeling heeft met ICT.

 

Daarom lanceert de FOD Economie de Cyberscan, een instrument voor zelfevaluatie voor kmo’s, waarmee ze gepersonaliseerd advies krijgen. Op die manier biedt digitale technologie hen de mogelijkheid om hun onderneming te versterken en tegelijk de eventuele risico's die eraan verbonden zijn, te beperken.

 

De Cyberscan is een praktische en leerzame tool waarmee bedrijven hun blootstelling aan cyberbeveiligingsrisico’s kunnen inschatten aan de hand van 20 vragen, verdeeld over 8 thema's:

 1. Inventariseren en analyseren
 2. Over passende procedures beschikken
 3. Sensibiliseren
 4. Sleutelrollen toewijzen
 5. Verdedigingssysteem
 6. Opslaan
 7. Updaten
 8. Evalueren

 

Na de zelfevaluatie ontvangt de onderneming een reeks gepersonaliseerde tips op basis van de gegeven antwoorden, alsook standaardtemplates voor documenten en checklists. Zo kan de onderneming de aanbevolen maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de veiligheid en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in geval van een cyberaanval.

 

Een greep uit dergelijke maatregelen zijn:

 • de uitwerking van een intern cyberveiligheidsbeleid dat ervoor zorgt dat bedrijven de juiste preventieve maatregelen nemen, dat ze gepast kunnen reageren bij een incident en dat  ze zich blijven aanpassen door uit hun ervaringen te leren;
 • een permanente sensibilisering van het personeel;
 • het gebruik van regelmatige gegevensback-ups, om te voorkomen dat alles verloren gaat bij een cyberaanval.

De Cyberscan is een mooi instrument dat ter beschikking wordt gesteld van zelfstandigen en kmo's. Bedrijven die aan de scan deelnemen worden bewust gemaakt van de risico's die verbonden zijn aan cyberaanvallen en de slechte toepassing van de regels inzake gegevensbescherming, en stelt acties op korte termijn voor. Dit kan onder meer inhouden dat de verdedigingslinies van de onderneming worden versterkt, dat het personeel beter wordt geïnformeerd om goede interne praktijken op het gebied van cyberbeveiliging toe te passen en dat een actieplan wordt opgesteld voor het geval zich een cyberaanval voordoet. De digitalisering van onze economie en de internationale context zoals we die vandaag kennen, versterken alleen maar de toegenomen behoefte aan een dergelijk zelfbeoordelingsinstrument, ik nodig onze zelfstandigen en kmo's dan ook uit om er gebruik van te maken op de website van de FOD Economie!

David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s

Het is meer dan ooit cruciaal om de cyberveiligheid van onze burgers en bedrijven te waarborgen. We moeten op verschillende fronten werken om de hele Belgische bevolking, maar ook onze kmo's en zelfstandigen en de overheden zelf te beschermen. Daarom investeren we, in het kader van het Belgische herstel- en relanceplan, 12 miljoen euro aan Europese middelen. We zijn van plan een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid en een website te lanceren. Ook ondersteunen we verschillende diensten, zoals een gratis cyberscan, en diverse projecten om de onlinebeveiliging van kmo’s te verbeteren, bijvoorbeeld door de uitwisseling van goede praktijken.

Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie

Cyberbeveiliging is van fundamenteel belang voor de bescherming van onze digitaliserende democratieën. Digitale veiligheid gaat ieder van ons aan want we zijn allemaal betrokken bij de Belgische en Europese bescherming op het vlak van cyberveiligheid. Daarom moet iedereen zijn eigen beschermingsniveau kennen om zich beter te beveiligen. Dat is het doel van de Cyberscan. De scan is een essentieel basisinstrument, want door onszelf te beschermen, beschermen we heel Europa.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering

 

 

 

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel